Άρθρα κατηγορίας "Διδακτική των Μαθηματικών"

Ο ρόλος και η ανάπτυξη μεταγνωστικών διεργασιών στην επίλυση αυθεντικού Μαθηματικού προβλήματος

Ο ρόλος και η ανάπτυξη μεταγνωστικών διεργασιών στην επίλυση αυθεντικού Μαθηματικού προβλήματος

Χρήστος Μαυρίκιος

Δημοσιεύθηκε 13 Απρ 2007

105 σελίδες

0.9 mb

http://www.free-ebooks.gr/gre/ebooks/download/449

Η σημασία του λάθους στην εξέλιξη της μαθηματικής επιστήμης και στη διδακτική

Η σημασία του λάθους στην εξέλιξη της μαθηματικής επιστήμης και στη διδακτική

Γεωργία – Χριστίνα Παντελέων

Δημοσιεύθηκε 13 Απρ 2007

131 σελίδες

2.5 mb

http://www.free-ebooks.gr/gre/ebooks/download/440

Μια διδακτική πρόταση του Πυθαγορείου Θεωρήματος με τη βοήθεια Δυναμικών εργαλείων των ΤΠΕ

Μια διδακτική πρόταση του Πυθαγορείου Θεωρήματος με τη βοήθεια Δυναμικών εργαλείων των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας.

Αγγέλου Αικατερίνη

Δημοσιεύθηκε 13 Απρ 2007

225 σελίδες

1.7 mb

http://www.free-ebooks.gr/gre/ebooks/download/415

Διαφορετικές Προσεγγίσεις της Μαθηματικής Γνώσης. Παραδείγματα αναφερόμενα σε έννοιες του Απειροστικού Λογισμού με χρήση Νέων Τεχνολογιών

Διαφορετικές Προσεγγίσεις της Μαθηματικής Γνώσης. Παραδείγματα αναφερόμενα σε έννοιες του Απειροστικού Λογισμού με χρήση Νέων Τεχνολογιών

Ειρήνη Μπιζά

Δημοσιεύθηκε 13 Απρ 2007

101 σελίδες

1.5 mb

http://www.free-ebooks.gr/gre/ebooks/download/453
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση