Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για την καλύτερη υποστήριξη της διδασκαλίας των σύγχρονων εκπαιδευτικών θέτει στη διάθεση της ελληνικής εκπαιδευτικής κοινότητας την Υπηρεσία Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (http://lams.sch.gr).

Η υπηρεσία βασίζεται στο λογισμικό ανοικτού κώδικα LAMS (http://lamsfoundation.org/), το οποίο είναι ένα σύγχρονο διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας, διαχείρισης και εποπτείας ψηφιακών μαθημάτων για δια ζώσης, μικτή και εξ αποστάσεως μάθηση. Παρέχει ένα ιδιαίτερα διαισθητικό οπτικό περιβάλλον δημιουργίας ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων, που μπορούν να περιλαμβάνουν ατομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες σε μικρές ομάδες και δραστηριοτήτων με την ολομέλεια μιας εκπαιδευτικής ομάδας. Το LAMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως αυτόνομο σύστημα είτε σε συνδυασμό με άλλα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (LMS) όπως τα Moodle, Sakai, .LRN, WebCT και BlackBoard.

Σκοπός της υπηρεσίας είναι να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς στη δημιουργία σχεδίων μαθημάτων και στη διεκπεραίωσή τους από τους εκπαιδευόμενους. Τα σχέδια αυτά έχουν τη μορφή διαγραμμάτων ροής της αλληλουχίας των μαθησιακών δραστηριοτήτων που αποτελούν ένα σχέδιο μαθήματος. Τα σχέδια μαθήματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο:

  • διευκόλυνσης της μαθησιακής διαδικασίας,
  • διάθεσης μαθησιακών πόρων και δραστηριοτήτων,
  • τεκμηρίωσης, ανταλλαγής, ανακοίνωσης και ανάλυσης καινοτόμων και ποιοτικών διδακτικών πρακτικών μεταξύ εκπαιδευτικών,
  • υποστήριξης διάφορων θεωριών μάθησης όπως η προβληματοκεντρική, η μελέτη περίπτωσης, η διερευνητική θεωρία κ.α.

Ένα μάθημα στην Υπηρεσία Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων μπορεί να περιλαμβάνει ένα πλήθος από ατομικές ή ομαδικές εργασίες με δραστηριότητες που βασίζονται τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη συνεργασία. Οι δραστηριότητες συνδέονται μεταξύ τους με μεταβάσεις, οι οποίες καθορίζουν τη ροή του μαθήματος, δηλαδή τη σειρά με την οποία θα εκτελεστούν οι δραστηριότητες από τους εκπαιδευόμενους. Οι δραστηριότητες μπορούν να ανήκουν σε μια από τις εξής κατηγορίες:

  • Εργαλεία Πληροφόρησης
  • Εργαλεία Αξιολόγησης
  • Εργαλεία Συνεργασίας
  • Εργαλεία Ανατροφοδότησης

 

lams-021

Στο περιβάλλον του LAMS οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα εποπτείας των μαθημάτων τους αλλά και αξιολόγησης των μαθητών τους. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δυνατότητα προσωποποιημένης μάθησης, που υποστηρίζεται από την υπηρεσία. Καθώς κάθε άνθρωπος μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο, το LAMS μπορεί να υποστηρίξει ένα διαφορετικό μαθησιακό μονοπάτι για κάθε εκπαιδευόμενο, μεγιστοποιώντας έτσι το μαθησιακό αποτέλεσμα για κάθε εκπαιδευόμενο.

Στη χώρα μας δραστηριοποιείται μία αξιόλογη και ενεργή Κοινότητα Ελλήνων Εκπαιδευτικών LAMS, η οποία παράγει και αξιοποιεί τα σχέδια μαθημάτων στη διδασκαλία της. Στην σελίδα της κοινότητας (https://blogs.sch.gr/groups/lams/) θα βρείτε οδηγούς χρήσης και σχέδια μαθημάτων που έχουν δημιουργηθεί από τα μέλη της κοινότητας και τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε για τις ανάγκες των δικών σας μαθημάτων.

Δείτε τους διαθέσιμους οδηγούς της υπηρεσίας

Παρακολουθήστε ένα ψηφιακό μάθημα για το LAMS

Μεταβείτε στο περιβάλλον του LAMS, http://lams.sch.gr

Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.