Το περιοδικό Re-public και η ΕΕΛ/ΛΑΚ διοργανώσαν 2 εργαστήρια με θέμα ‘Μαθαίνοντας (και) με υπολογιστές: Το OLPC σε Ελληνικά σχολεία’. Στο πλαίσιο της αποστολής 500 OLPC XO-1 σε Ελληνικά σχολεία, τα 2 εργαστήρια είχαν σαν στόχο την ενημέρωση εκπαιδευτικών και σχολείων για πιθανή συμμετοχή τους στη δράση και τη συζήτηση μαζί τους για τα επόμενα βήματα αυτής της πρωτοβουλίας.

Το  1ο εργαστήρι πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Γκαίτε Θεσσαλονίκης .

Το 2ο εργαστήρι πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.  Μιλάει η Διονυσσία Ψυχογιού (γυμνάσιο Σμίνθης): Μαθαίνοντας μέσα και έξω από την τάξη με το OLPC XO