Η σελίδα http://projectkriti.weebly.com   δημιουργήθηκε από το Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ12 Γιάννη Τζωρτζάκη, για παροχή βοήθειας στους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς του. Φιλοξενεί θέματα που σχετίζονται με τις Ερευνητικές Εργασίες και έχουν επανειλημμένα ζητηθεί από εκπαιδευτικούς.

proj-tzortzakhs

Περιλαμβάνει :

  • τίτλους Ερευνητικών Εργασιών που πραγματοποιούνται ή έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν,  ομαδοποιημένους ανά είδος θέματος και τομέα εκπαιδευτικού που τις έχει σχεδιάσει,
  • όλη τη σχετική με τις Ερευνητικές Εργασίες νομοθεσία για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, καθώς και κάθε τυχόν μεταβολή που γίνεται σε αυτή,
  • ερωτήσεις και απαντήσεις σε θέματα που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς,
  • οδηγίες και παραδείγματα ερευνητικών εργασιών
  • παρουσιάσεις επιμορφώσεων