Μια διαδικτυακή κοινότητα για εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν το Scratch με ιστορίες, συζητήσεις και πηγές, όπως ο «Οδηγός στην Ύλη του Scratch».