Η εφαρμογή Primary pad είναι μια δωρεάν διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να γράφουν συνεργατικά κείμενο και να επεμβαίνουν σε αυτό σε πραγματικό χρόνο. Είναι πολύ βασικό ότι επιτρέπει παράλληλα να γράφουν και να επεμβαίνουν πολλοί χρήστες.