Νοητικές θύελλες  (Παιδιά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και δυναμικές ιδέες)   Συγγραφέας:   Seymour Papert

Το βιβλίο παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον όραμα της εκπαίδευσης του μέλλοντος -τη συνεργασία υπολογιστών και παιδιών. Η εκπαίδευση με τη βοήθεια υπολογιστή δεν χρειάζεται να σημαίνει πια να σημαίνει «χρήση υπολογιστών για τον προγραμματισμό των παιδιών». Η νέα γλώσσα των υπολογιστών του Papert, Logo δίνει τώρα τη δυνατότητα στα παιδιά να να προγραμματίσουν τον υπολογιστή, να κατακτήσουν μια δυναμική τεχνολογία και να έρθουν σε επαφή με μερικές από τις βαθύτερες ιδέες της επιστήμης, των μαθηματικών και της δημιουργίας μοντέλων. Αυτό το βιβλίο δίνει τη διανοητική βάση της Logo και εξερευνά τις φανερές επιπλοκές της.

Μπορείτε να κατεβάσετε το βιβλίο στη διεύθυνση : http://courses.arch.ntua.gr/fsr/106015/Papert-Mindstorms-Book.pdf