Το Diigo είναι μία σελίδα κοινωνικής επισήμανσης που επιτρέπει στους χρήστες τη δημιουργία σελιδοδεικτών και ετικετών διάφορων σελίδων. Επιπλέον, επιτρέπει σε κάθε χρήστη να επισημάνει μόνο ένα μέρος μιας σελίδας και να κρατήσει σημειώσεις σε αυτό το μέρος ή σε όλη τη σελίδα. Αυτοί οι σχολιασμοί μπορούν να παραμείνουν μυστικοί, να διαμοιραστούν σε μία ομάδα μέσα στο Diigo ή σε ένα σύνδεσμο που απευθύνεται σε κάποιον άλλο. Το όνομα Diigo είναι ακρώνυμο από το «Digest of Internet Information, Groups and Other stuff» .