Ο Google Chrome υποστηρίζει την αποθήκευση μιας ιστοσελίδας σε αρχείο PDF, χωρίς να χρειαστεί να εγκαταστήσουμε κάποιο πρόσθετο ή κάποιον εικονικό εκτυπωτή.

Για να δημιουργήσουμε ένα PDF πηγαίνουμε στην σελίδα που μας ενδιαφέρει με τον Google Chrome και πατάμε CTRL + P. Στη συνέχεια από τους εκτυπωτές επιλέγουμε Αποθήκευση ως PDF, και πατάμε το κουμπί Αποθήκευση.

Αποθήκευση ιστοσελίδας σε PDF, χωρίς εγκαταστάσειςΑποθήκευση ιστοσελίδας σε PDF, χωρίς εγκαταστάσεις