Δημιουργείστε εύκολα τα δικά σας κόμικ.

Αν θέλετε να δημιουργήστε εύκολα τα δικά σας κόμικ , δοκιμάστε το Comic Master. Χρησιμοποιήστε αυτή την online εφαρμογή για την ψηφιακή αφήγηση των ιστοριών σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας κόμικ χρησιμοποιώντας προσχεδιασμένους χαρακτήρες και περιβάλλοντα. Η τελική έκδοση μπορεί να τυπωθεί σε μέγεθος Α4. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε και άλλες online εφαρμογές για τον σχεδιασμό κόμικ όπως: Spore Comic Creator, Doctor Who Comic Creator, ToonDoo.