Ελληνική έκδοση της εφαρμογής iTALC

Η διδασκαλία μαθημάτων στο εργαστήριο πληροφορικής είναι μια ιδιαίτερα κοπιαστική διαδικασία για τον διδάσκοντα. Η επίδειξη μιας εργασίας την οποία πρέπει να επαναλάβουν οι μαθητές στον υπολογιστή τους ή μιας παρουσίασης Powerpoint είναι μια καθημερινή απαίτηση, δεδομένου ότι δεν έχουν όλα τα σχολικά εργαστήρια βιντεοπροβολείς. Ακόμα πιο δύσκολη είναι η προσέλκυση της προσοχής του μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία όταν μπροστά του έχει ένα υπολογιστή που του δίνει επιπλέον και τη δυνατότητα να δει τις αγαπημένες του σελίδες στο διαδίκτυο. Θυμηθείτε πόσες φορές έχετε διακόψει τη ροή του μαθήματος για παρατηρήσεις αυτού του είδους.

Η εγκατάσταση ενός εργαλείου διδασκαλίας και ελέγχου υπολογιστών είναι απαραίτητη σε ένα εργαστήριο πληροφορικής. Λογισμικά όπως το :

  • Netop School,
  • NetSupport,
  • Aristoclass

είναι πολύ καλά αλλά κοστίζουν. Το Ανοικτό Λογισμικό έχει τη λύση.

Η εφαρμογή ανοικτού λογισμικού iTALC (Intelligent Teaching and Learning with Computers) κάνει ό,τι και οι αντίστοιχες εμπορικές εφαρμογές και, επιπλέον, είναι δωρεάν! Έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση σε σχολεία και προσφέρει πολλές δυνατότητες στον καθηγητή, όπως:

  • παρακολούθηση των εργασιών που κάνουν οι μαθητές στους υπολογιστές τους, μέσα από την οθόνη του
  • απομακρυσμένος έλεγχος του υπολογιστή ενός μαθητή για παροχή βοήθειας
  • επίδειξη της οθόνης του καθηγητή στις οθόνες των μαθητών σε πραγματικό χρόνο
  • κλείδωμα υπολογιστών για αδιάσπαστη προσοχή των μαθητών στον καθηγητή
  • αποστολή μηνυμάτων στους μαθητές
  • εκκίνηση, τερματισμός και επανεκκίνηση των υπολογιστών των μαθητών απομακρυσμένα
  • δυνατότητα σύνδεσης του μαθητή και από τον υπολογιστή του στο σπίτι

Η εφαρμογή iTALC εκτελείται σε περιβάλλον Linux/Windows και η εγκατάστασή της είναι αρκετά απλή.

Ελληνική έκδοση της εφαρμογής iTALC

Το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Λάρισας έχει δημιουργήσει ελληνική μετάφραση της εφαρμογής ανοικτού λογισμικού iTALC για τη διδασκαλία και έλεγχο σχολικού εργαστηρίου υπολογιστών. Η έκδοση που περιλαμβάνει την ελληνική έκδοση είναι η 1.0.9-rc3 και άνω. Μπορείτε να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση της εφαρμογής στην ιστοσελίδα italc.sourceforge.net

Κατεβάστε τον ελληνικό Οδηγό Εγκατάστασης iTALC που δημιούργησε το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Λάρισας.

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης της εφαρμογής θα βρείτε επίσης αν επισκεφτείτε το σύνδεσμο iTALC Wiki.

Πηγή : [ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ηρακλείου]