Κύριος σκοπός της Πράξης «Ταχύρρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα στη διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης» είναι να εμπλουτίσουν οι εκπαιδευτικοί τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις πρακτικές τους, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στη διαχείριση προβλημάτων της σχοικής τάξης.

Επιμορφωτικό υλικό : «Θέματα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης«
(Τόμος Α , Τόμος Β )