Ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του http://www.oepek.gr, τους οδηγούς  των επιμορφούμενων και επιμορφωτών της επιμόρφωσης που πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Ιουνίου 2011.

Όπως έχει ανακοινωθεί, οι Ερευνητικές Εργασίες (project), καθιερώνονται ως υποχρεωτικό μάθημα στην Α΄ Γενικού Λυκείου, από το σχολικό έτος 2011-12.

Κάντε κλικ στο αντίστοιχο εξώφυλλο για να κατεβάσετε το βιβλίο επιμορφωτή και επιμορφούμενου.