Το πακέτο scratch, για τη διδασκαλία προγραμματισμού σε Logo like περιβάλλον, σχεδόν όλοι το γνωρίζουμε.


Αυτό που δεν είναι και πολύ γνωστό είναι ότι τα τελευταία χρόνια κυκλοφορεί μία τροποποιημένη έκδοσή του όπου έχει τις εξής παρακάτω δυνατότητες:

  • Δημιουργία μπλοκ από τον χρήστη
  • Εμφωλεύσιμα sprites
  • Αναδρομή
  • Λίστες και συναρτήσεις ως first class objects
  • Δημιουργία εκτελέσιμων αρχείων

Οι παραπάνω δυνατότητες είναι καλά κρυμμένες και δεν θα προβληματίσουν τους νέους χρήστες καθώς  η διεπαφή χρήσης παραμένει σχεδόν ολόιδια με το κλασικό scratch.

Η έκδοση αυτή δημιουργήθηκε από τον χρήστη Jens και τελευταία το byob αναπτύσσεται και από τον Brian Harvey του Berkeley. Μάλιστα έχει δημιουργηθεί και  μάθημα με τίτλο The Beauty and Joy of Computing στο berkeley.

Πλέον με αυτή την έκδοση του scratch μπορεί να διδαχθεί τμηματικός, συναρτησιακός και αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός.

Στο γυμνάσιο μπορεί χρησιμοποιηθεί απλά για την δημιουργία παραμετρικών διαδικασιών, πράγμα το οποίο έλειπε από το scratch. Νομίζω αξίζει να το ψάξει κανείς.

Το BYOB διατίθεται κι αυτό δωρεάν όπως και το scratch, σε αντίθεση με το MicroWorlds Pro που προτείνει το σχολικό βιβλίο.

Περισσότερα εδώ: http://byob.berkeley.edu/

Πηγή αναφοράς: «ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ»