Την Δευτέρα και Τρίτη, 28 και 29 Ιουνίου 2011, διεξήχθει το  διήμερο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών της Α΄ τάξης Γενικών Λυκείων στο αντικείμενο Ερευνητικές Εργασίες (Project)» του ΟΕΠΕΚ.

Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων που θα διδάξουν στην Α΄ τάξη του Λυκείου το μάθημα «Ερευνητικές Εργασίες (Project)».

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε σχετικό επιμορφωτικό υλικό από διάφορες πηγές:

Επίσης, όσοι συνάδερφοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα και τον επόμενο Σεπτέμβριο, ανακοινώθηκε ότι οι φόρμες υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης επιμορφωτών και επιμορφούμενων, που αφορούν στην επανάληψη του προγράμματος θα  βρίσκονται αναρτημένες στον ιστότοπο του ΟΕΠΕΚ από την Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2011 έως και το Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2011.

[Πηγή:]https://blogs.sch.gr/nikmichailidis/archives/1829