Άρθρο του κ. Α. Κόπτσης που δημοσιεύθηκε στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 15, 2009

http://embedit.in/gCVgkJEnCx.swf