Οι χρήστες του Web2.0, και επομένως και οι μαθητές μας, μπορούν να ανεβάζουν φωτογραφίες στο Flickr (http://www.flickr.com/ ) για να τις διαχειρίζονται διαδικτυακά, αφού προηγουμένως έχουν εγγραφθεί -με την ηλεκτρονική τους διεύθυνση- και έχουν δημιουργήσει ένα  προφίλ. Το προφίλ αυτό αντιστοιχεί στην προσωπική τους σελίδα,  το περιεχόμενο της οποίας έχουν καθορίσει οι ίδιοι χρήστες-«δημιουργοί» της.

Οι φωτογραφίες που αποθηκεύονται στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο κατηγοριοποιούνται από τους ίδιους τους χρήστες του, οι οποίοι χρησιμοποιούν ετικέτες (tags) για να τις χαρακτηρίσουν (οι ετικέτες μπορούν να είναι και στα ελληνικά). Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο που οφείλουν οι χρήστες να ακολουθήσουν.

Στις φωτογραφίες υπάρχει, ακόμα, η δυνατότητα εισαγωγής τίτλου (Title) και περιγραφής (Description). Οι ετικέτες, τα σχόλια και οι περιγραφές ονομάζονται μεταδεδομένα (metadata) και βοηθούν τόσο στην καλύτερη οργάνωση και κατηγοριοποίηση των φωτογραφιών όσο και στην ευκολότερη αναζήτηση και εντοπισμό τους.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της μπορούν, επίσης, να σχολιάζουν τις εικόνες δημιουργώντας «θερμά» σημεία (Edit –> Actions –> Add a note) πάνω τους.

Με τον τρόπο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε περιπτώσεις όπου, μέσω σχολιασμών των φωτογραφιών, οι μαθητές βοηθούνται στα μαθήματά τους, π.χ εικαστικών, ιστορίας της τέχνης (αν και το voicethread είναι, κατά την προσωπική μου άποψη, αρκετά καλύτερο) όσο και ως e-portfolio φωτογραφιών.

Συνεργάζεται και με το εργαλείο picnik.com (http://www.picnik.com/ ) για επεξεργασία των εικόνων που έχουν αποθηκευθεί, για εισαγωγή κειμένων και εφέ δημιουργώντας, με τον τρόπο αυτό, πολυτροπικά κείμενα.

Στο Flickr δε, χρησιμοποιώντας ετικέτες, μπορούμε να βρούμε και αρκετές φωτογραφίες με άδεια χρήσης λογισμικού Creative Commons licence (http://creativecommons.org/ ).

Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.youtube.com/watch?v=3R_MWGFvDEE
http://www.youtube.com/watch?v=8RqvKXgQc9w