Χόρχε Λουίς Μπόρχες-ποιητής

με κάθε αντίο μαθαίνεις

με κάθε αντίο μαθαίνεις

 

ΧΟΡΧΕ ΛΟΥΙΣ ΜΠΟΡΧΕΣ

Δεν μπορώ να σου δώσω λύσει

για όλα τα προβλήματα της ζωής σου,

ούτε έχω απαντήσεις

για τις αμφιβολίες και τους φόβους σου

όμως μπορώ να σε ακούσω

και να τα μοιραστώ μαζί σου.

 

Δεν μπορώ να αλλάξω

το παρελθόν ή το μέλλον σου

όμως όταν με χρειάζεσαι θα είμαι εκεί μαζί σου.

 

Δεν μπορώ να αποτρέψω τα παραπατήματά σου.

Μόνο μπορώ να σου προσφέρω το χέρι μου

να κρατηθείς και να μην πέσεις…..