Θα μάθουμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες σε αυτό το μάθημα. Θα γνωρίσουμε για τους αρχαίους αλλά και για τους σύχρονους Ολυμπιακούς αγώνες . Η ιστορία των αγώνων αρχίζει από πολύ παλιά και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

https://eclass.sch.gr/courses/9520155154/