Η κολύμβηση είναι μια φυσική δραστηριότητα που βελτιώνει όλες τις λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού. Μπορεί να διαχωριστεί σε κολύμβηση ψυχαγωγικού και αγωνιστικού χαρακτήρα. Η πρώτη έχει στόχο την υγεία και την προστασία του παιδιού όταν βρίσκεται στο υδάτινο περιβάλλον και δεν απαιτεί επίπονη και μακροχρόνια προπόνηση. Αυτό το επίπεδο προπόνησης μπορεί να εφαρμοστεί στην εκμάθηση της βασικής κολύμβησης κατά τη διδασκαλία της στο σχολείο..

https://eclass.sch.gr/courses/9520155157/