Μέσα από την παρακολούθηση των βίντεο του μαθήματος θα μάθουμε τα σωματικά σχήματα.

Θα καταλάβουμε την ταυτόχρονη κίνηση , δηλαδή κίνηση στον ίδιο χρόνο και θα μάθετε να ξεχωρίζετε σωματικά σχήματα σε δίαφορα επίπεδα .

https://eclass.sch.gr/courses/9520155156/