Θα δούμε βίντεο που θα μας βοηθήσουνε να καταλάβουμε τους κανονισμούς αλλά και τις τεχνικές του ποδοσφαίρου.

Θα δούμε και ασκήσεις που θα μας βοηθήσουν να βελτιωθούμε στο παιχνίδι αυτό.

https://eclass.sch.gr/courses/9520155148/