Η Υ.Α. για το Δημοτικό

Η Υ.Α. για το Γυμνάσιο

Η Υ.Α. για το Λύκειο

Για τους μαθητές που προέρχονται από σχολεία στα οποία διδάσκονταν διαφορετική γλώσσα από αυτή που διδάσκεται στο σχολείο που φοιτούν ισχύει το Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 188/1985:

Άρθρο 2

1. Η παράγραφος 6 του Αρ.70 του Β.Δ. 8.7.55 αντικαθίσταται ως εξής:

Παρ. 6. Όταν μαθητής σχολείου Μέσης Γενικής Εκπ/σης εγγράφεται ή μετεγράφεται σε σχολείο που διδάσκεται διαφορετική ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχθηκε στο σχολείο προέλευσης του, ο βαθμός του στη ξένη γλώσσα δεν υπολογίζεται για την προαγωγή ή απόλυση του, ούτε στο γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει μόνον για τη σχολική χρονιά της εγγραφής ή μετεγγραφής του στο νέο σχολείο καθώς και για την επόμενη σχολική χρονιά φοίτησης.
Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις: α) διετών μαθητών εφόσον στην τάξη επαναφοίτησης τους αλλάζει η διδασκόμενη ξένη γλώσσα (εκτός των διετών μαθητών της Α` τάξης του Γυμνασίου) και β) μαθητών οι οποίοι εγγραφόμενοι ή μετεγγραφόμενοι σε άλλο σχολείο δεν αλλάζουν μεν ξένη γλώσσα, αλλά στην προηγούμενη τουλάχιστον τάξη, δε διδάχτηκαν στο σχολείο προέλευσης τους την ξένη γλώσσα, διότι δε γινόταν διδασκαλία της.
Για τους μαθητές των παραπάνω κατηγοριών υπολογίζεται ο βαθμός της Ξένης Γλώσσας, εφόσον ο κηδεμόνας τους ή οι ίδιοι (όταν είναι ενήλικοι) υποβάλουν στο σχολείο τους σχετική δήλωση το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της διδασκαλίας των μαθημάτων.