Μηνιαία Αρχεία: Φεβρουάριος 2013

Eπιμορφωτικό-βιωματικό σεμινάριο-εργαστήριο για εκπ/κους Αγγλικής Π/θμιας

Αγαπητοί συνάδελφοι,                        � Σας ενημερώνω ότι θα πραγματοποιηθεί  επιμορφωτικό-βιωματικό σεμινάριο- εργαστήριο για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής γλώσσας των σχολείων  Π/θμιας εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας με θέμα «Δυσκολίες προσαρμογής των μαθητών παιδικής  ηλικίας στο σχολικό πλαίσιο. Μελέτες περίπτωσης». � Την επιμόρφωση θα … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Γενικά | Σχολιάστε

Eπιμορφωτικό-βιωματικό σεμινάριο-εργαστήριο για εκπαιδευτικούς Αγγλικής Δ/θμιας Αιτωλ/νίας

Αγαπητοί συνάδελφοι,                          Σας ενημερώνω ότι θα πραγματοποιηθεί  επιμορφωτικό-βιωματικό σεμινάριο- εργαστήριο για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής γλώσσας των σχολείων  Δ/θμιας εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας με θέμα «Δυσκολίες προσαρμογής των μαθητών εφηβικής  ηλικίας στο σχολικό πλαίσιο. Μελέτες περίπτωσης».   Την επιμόρφωση θα … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Γενικά | Σχολιάστε