Δημιουργώ

Φάση 3

Κάνω μια βιωματική δραστηριότητα

α)Συλλέγω τα σκουπίδια από την αυλή μου και βγάζω μια φωτογραφίες

ή βλέπω τη βιοποικιλότητα του τοπίου που με περιβάλλει και βγάζω φωτογραφιίες

Καλή επιτυχία