ΣΤ τάξη

Lesson 1

Exercise 1: Παίξε τον εκατομμυριούχο και Καλή διασκέδαση!

Exercise 2: Πατώντας πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείς να κάνεις μια άσκηση για τους βαθμούς των επιθέτων.

Βαθμοί των επιθέτων

Exercise 3: Πατώντας πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείς να κάνεις μια άσκηση για τα Imaginary Creatures.

Fantasy Animals