Φύλλο εργασίας για τις Εβδομαδιαίες Διατροφικές συνήθειες των μαθητών!

Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγωγής Υγείας «Διατροφή και Υγεία», οι μαθητές της Στ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Κάπης για να μάθουν τις διατροφικές συνήθειες όλων των μαθητών έκαναν μία έρευνα. Η έρευνα περιελάβανε ερωτήσεις σχετικές με τις καθημερινές διατροφικές συνήθειες. Σε κάθε μαθητή μοιράστηκε ερωτηματολόγιο, που ονομάστηκε Ερωτηματολόγιο Εβδομαδιαίας Διατροφικής Συνήθειας.

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αφού μελετήσετε τον πίνακα δεδομένων με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, να φτιάξετε σε υπολογιστικό φύλλο του excel  το καταλληλότερο κατά την άποψή σας γράφημα αναπαράστασης αυτών και να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

  1. Γιατί προτιμήσατε να παρουσιάσετε τα δεδομένα με τον συγκεκριμένο τύπο γραφήματος;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Φτιάξτε μία πίτα στην οποία να παρουσιάζονται οι συνήθειες των μαθητών σχετικά με την κατανάλωση γλυκών και άλλη μία σχετικά με την κατανάλωση φρούτων. Ύστερα να τις συγκρίνετε.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..