Βασικές έννοιες πληροφορικής

basic means in informatics from tzenh