Εννοιολογικός χάρτης – Εισαγωγική δραστηριότητα

Οι έννοιες είναι αντικείμενα, πχ φυτό, νερό. Οι έννοιες παριστάνονται με κλειστή γραμμή, εδώ με ορθογώνια, και μέσα στα ορθογώνια γράφουμε τα ονόματα των εννοιών.

Οι σχέσεις μεταξύ των εννοιών περιγράφονται με ρήματα ή φράσεις, πχ έχει, είναι, αποτελείται από είναι για παράδειγμα. Οι σχέσεις παριστάνονται με γραμμές που συνδέουν τις έννοιες, και πάνω στις γραμμές γράφουμε τα ρήματα ή τις φράσεις.

Ερώτηση: Τι είναι το φυτό;

plant

Τι είναι το φυτό

1) Αντέγραψε τον χάρτη σε χαρτί.

2) Συμπλήρωσε τα ??????

3) Σύνδεσε την έννοια νερό  στον χάρτη.

4) Πρόσθεσε τις έννοιες τριανταφυλλιά και οξυγόνο στον χάρτη.

 Αφήστε μια απάντηση