Άλλοι δικτυακοί τόποι για την Πληροφορική Γυμνασίου

Στην πλαϊνή μπάρα περιλαμβάνεται λίστα συνδέσμων που οδηγούν σε δικτυακούς τόπους συναδέλφων για το μάθημα  της Πληροφορικής. Οι τόποι αυτοί διαθέτουν χρήσιμο διδακτικό υλικό.Αφήστε μια απάντηση