Άρθρα: Φυσική

 guide_cover.gif

Η συλλογή του Open Source Physics παρέχει εκπαιδευτικούς πόρους που εμπλέκουν τους μαθητές σε γνωστικά αντικείμενα της φυσικής, των υπολογισμών και της σχεδίασης υπολογιστικών συστημάτων. Επιδιώκει την κατανόηση, περιγραφή, εξήγηση και πρόβλεψη των φυσικών φαινομένων εκ μέρους των μαθητών.

Οι προσομοιώσεις χωρίζονται σε κατηγορίες: Αστρονομία, Εκπαιδευτική Πρακτική, Γενική Φυσική, Οπτική, Άλλες Επιστήμες, Θερμοδυναμική και Στατιστική Μηχανική, Κλασσική Μηχανική, Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός, Μοντέρνα Φυσική, Ταλαντώσεις Κβαντική Φυσική.

Όλες οι προσομοιώσεις έχουν δημιουργηθεί με το Easy Java Simulations και εκτελούνται σε οποιαδήποτε πλατφόρμα έχει εγκατεστημένη τη Java. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε τις δικές σας προσομοιώσεις με το EJS, επισκεφθείτε τον ιστότοπο όπου θα βρείτε πολλά χρήσιμα.

Στα αγγλικά βέβαια, αλλά να μια καλή ευκαιρία για εξελληνισμό!

Ιστότοπος

 phet-logo.gif

Τα Phet (Physics Education Technology) είναι ένα σύνολο διαδραστικών προσομοιώσεων φυσικών φαινομένων. Μέχρι στιγμής διατίθενται κυρίως σε εφαρμογές Java που αφορούν φαινόμενα μηχανικής, κυματικής, ηλεκτρισμού αλλά και μαθηματικών. Εξελληνίστηκε από τον Τομέα Επιμόρφωσης & Κατάρτισης του ΙΤΥ.

Στο εγχειρίδιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται:

  • Σενάρια διδασκαλίας που αφορούν ορισμένες από αυτές τις εφαρμογές και αποτελούν ενδεικτικές προτάσεις αξιοποίησής τους.
  • Συνοδευτικά φύλλα εργασίας ανά σενάριο διδασκαλίας
  • Ορισμένες πρωτότυπες δραστηριότητες εξάσκησης στη θεωρία γιατους μαθητές που προτείνονται από τους δημιουργούς των εφαρμογώνPhet.

Οι προσομοιώσεις είναι σχεδιασμένες για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά με τη χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού σεναρίου μπορούν να αξιοποιηθούν και στις δυο μεγάλες τάξεις του δημοτικού σχολείου, είτε με online πρόσβαση από το τοπικό δίκτυο του σχολείου είτε ατομικά από τους μαθητές με πρόσβαση από το σπίτι.

Μπορείτε να κατεβάσετε την εξελληνισμένη έκδοση του Phet από ΕΔΩ.

energy-skate-park-animated-screenshot.gif