Άρθρα: Γραφείο

intro.png

Τώρα, η έκδοση 3.0 είναι έτοιμη για να τη δοκιμάσετε!

Το OpenOffice.org είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο εφαρμογών γραφείου ανοιχτού κώδικα. Περιλαμβάνει επεξεργαστή κειμένου (Writer), υπολογιστικό φύλλο (Calc), δημιουργό παρουσιάσεων (Ιmpress), πρόγραμμα σχεδίασης (Draw), βάση δεδομένων (Base) και δημιουργό μαθηματικών εξισώσεων (Math). Λειτουργεί σε όλες τις πλατφόρμες (Microsoft Windows, Solaris, Linux, Μac OS).

Διαθέτει την ίδια λειτουργικότητα με άλλα δημοφιλή προγράμματα εφαρμογών γραφείου και έτσι αποτελεί την ιδανική λύση για σχολεία, επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς μπορούν να το αποκτήσουν ελεύθερα. Το OpenOffice μπορεί να διαβάζει και να γράφει, μεταξύ άλλων, αρχεία Word, Excel και Powerpoint.

Διαθέτει ελληνικό συλλαβισμό, ορθογράφο και θησαυρό συνωνύμων. Μπορείτε να διαβάσετε στα ελληνικά τον οδηγό χρήσης και τον οδηγό εγκατάστασης. Επίσης, μπορείτε να βοηθήσετε στον εξελληνισμό των αρχείων βοήθειας.

Κατεβάστετην πιο πρόσφατη έκδοση από εδώ.

openoffice_org_dichromatic_by_silare.png