Για το μάθημά μας στην Πληροφορική

του Γυμνασίου και γενικά Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Γ’ Τάξη

Σχολικό Έτος 2011 – 12

1. Σχολικά Βιβλία
Μπορείτε να βρείτε τα σχολικά βιβλία της Γ’  Τάξης του Γυμνασίου, από εδώ που παραπέμπει στο «Ψηφιακό Σχολείο» του Υπουργείου. Αν δεν έχετε, κατεβάστε  το Adobe Reader για να τα διαβάσετε.

2. Εκπαιδευτικό Λογισμικό Γυμνασίου από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

http://pi-schools.sch.gr/software/gymnasio/ Μπορείτε να κατεβάσετε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το Εκπαιδευτικό Λογισμικό το οποίο διατίθεται δωρεάν για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ακολουθείστε κάθε φορά τις αντίστοιχες οδηγίες εγκατάστασης

α/α
Περιγραφή
1. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Α. Αρχαία Ελλάδα – Τόπος και άνθρωποι Β. Ηροδότου Ιστορίες Α’, Β’ Γυμν.
2. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Χημεία Β’ – Γ’ Γυμνασίου
3. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Φιλοσοφικά Κείμενα Γ’ Γυμνασίου
4. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γεωλογία – Γεωγραφία Α’, Β’ Γυμνασίου
5. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Αγγλικά για Αρχαρίους α΄, β΄, γ΄ Γυμνασίου
6. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Αγγλικά για Προχωρημένους α΄, β΄, γ΄ Γυμνασίου
7. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Φυσική β΄, γ΄ Γυμνασίου
8. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Ιστορία α΄, β΄, γ΄ Γυμνασίου
9. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Βιολογία α΄ – γ΄ Γυμνασίου
10. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Τοπική Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου
11. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Θρησκευτικά Α’, Β’, Γ΄ Γυμνασίου
12. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γερμανικά α’ – β’ – γ’ Γυμνασίου
13. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Φυσική Αγωγή Γυμνασίου
14. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Ομηρικά Έπη Α’ – Β’ Γυμνασίου
15. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γαλλικά α’ – β’ – γ’ γυμνασίου
16. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Πληροφορική Α’ – Β’ – Γ’ Γυμνασίου

3. Ύλη

1ο Μάθημα:
α) Οδηγίες για το Μάθημα
β) Εισαγωγή και ύλη του μαθήματος
γ) Συνολικές ερωτήσεις θεωρίας εδώ
δ) Βασικές οδηγίες για εργασίες στον υπολογιστή εδώ

2ο Μάθημα:
α) Η Έννοια του Προβλήματος
β) Βασικές έννοιες εδώ
γ) Παρουσίαση εδώ

3ο Μάθημα:
α) Ο Αλγόριθμος και οι Ιδιότητές του

 • κάποτε να τελειώνει
 • αποτελεσματικός
 • ακρίβεια – σαφήνεια οδηγιών
 • οδηγίες με πολύ απλά λόγια
 • β) Βασικές έννοιες εδώ
  γ) Παρουσίαση εδώ

  4ο Μάθημα:
  α) Υπολοίηση Αλγορίθμου μέσω Υπολογιστή (Α)

  Ανάλυση προβλήματος
  Σκέφτομαι τον τύπο που ταιριάζει πχ Ε=Β*Υ/2
  Αν χρειάζεται λύνω τον τύπο ως προς το ζητούμενο
  Ξεχωρίζω τα δεδομένα που πρέπει να έχω ( και είναι στο 2ο μέλος)
  και το/α ζητούμενο/α (που είναι στο 1ο μέλος)

  Περιγραφή στης λύσης (Αλγόριθμος)
  Α μέρος: Διαβάζω – Καταχωρώ τα δεδομένα (είσοδος δεδομένων στον υπολογιστή)
  Β μέρος: Εκτελώ τις πράξεις (επεξεργασία δεδομένων)
  Γ μέρος: Εκτυπώνω τα αποτελέσματα (έξοδος πληροφοριών)

  β) Βασικές έννοιες εδώ
  γ) Παρουσίαση εδώ

  5ο Μάθημα:
  α) Υπολοίηση Αλγορίθμου με Υπολογιστή (Β μέρος), σελ 182 – 185
  β) Προφορικά 6, 7, 8 σελ 185
  γ) Γραπτώς 7 σελ 201 και 2 θ, ι, κ φωτοτυπίας
  δ) Βασικές έννοιες εδώ
  ε) Παρουσίαση εδώ

  6ο Μάθημα:
  α) Φτιάχνουμε αλγορίθμους Άσκηση 2
  β) Το περιβάλλον προγραμματισμού Microworlds Pro Σελ 186 – 187
  γ) Βασικές έννοιες – Ερωτήσεις – Ασκήσεις  εδώ
  δ) Παρουσίαση εδώ

  7ο Μάθημα:
  α) ξανά: Το περιβάλλον προγραμματισμού Microworlds Pro – Σελ 186 – 187
  β) Ο αλγόριθμος Άσκησης γίνεται πρόγραμμα
  γ) Μεταβλητές – καταχώρηση τιμής – χρήση σε πράξεις – εμφάνιση τιμής – Σελ 193 – 194
  δ) Εντολή Εξόδου Δείξε – Σελ 187 – 188
  ε) Βασικές έννοιες – Ερωτήσεις – Ασκήσεις  εδώ

  8ο Μάθημα:
  α) Ο αλγόριθμος Άσκησης 2β γίνεται πρόγραμμα
  β) Μεταβλητές – καταχώρηση τιμής – χρήση σε πράξεις – εμφάνιση τιμής – Σελ 193 – 194
  γ) Εντολή Εξόδου Δείξε – Σελ 187 – 188
  δ) Βασικές έννοιες – Ερωτήσεις – Ασκήσεις  εδώ

  9ο Μάθημα:
  α) Επανάληψη: Μεταβλητές – καταχώρηση τιμής – χρήση σε πράξεις – εμφάνιση τιμής  Σελ 193 – 194
  β) Επανάληψη: Εντολή Εξόδου Δείξε – Σελ 187 – 188
  γ) Διαδικασίες: ορισμός – σύνταξη – εκτέλεση Σελ 191 – 192
  δ) Βασικές έννοιες – Ερωτήσεις – Ασκήσεις  εδώ

  10ο Μάθημα:
  α) Επανάληψη: Διαδικασίες: ορισμός – σύνταξη – εκτέλεση Σελ 191 – 192
  β) Επανάληψη: Εντολή Εξόδου Δείξε – Σελ 187 – 188
  γ) Επανάληψη: Εντολή εκχώρησης “Κάνε” – Σελ 193
  δ) Βασικές έννοιες – Ερωτήσεις – Ασκήσεις  εδώ

  11ο Μάθημα:
  α) Η Logo και ο σχεδιασμός γεωμετρικών σχημάτων  Σελ 189 – 190
  β) Εντολές κίνησης της χελώνας Σελ 189

  • μπ βήμα
  • πι βήμα
  • δε μοίρες
  • αρ μοιρες


  • στκ
  • στα


  • σβγ
  • σβε

  γ) Γραπτώς 6  Σελ 194

  12ο Μάθημα:
  α) Επαναληψη: Η Logo και ο σχεδιασμός γεωμετρικών σχημάτων  Σελ 189 – 190
  β) Δομή επανάληψης Σελ 190

  • Σύνταξη: επανάλαβε αριθμός_επαναληψεων [λιστα οδηγιών]

  γ) Δραστηριότητες   Σελ 190 και 192

  13ο Μάθημα:
  α) Σχεδιασμός κανονικών πολυγώνων

  • η εξωτερική γωνία κατά την οποία στρίβει η χελώνα ισούται με την επίκεντρη του πολυγώνου οπότε και είναι 360/ν
  • για ν_γωνο
   στκ
   επαναλαβε ν [μπ βημα δε 360  /  ν]
   τελος
  • για κυκλος
   στκ
   επαναλαβε 360 [μπ 1 σε 1]    * δηλ 360/360
   τελος

  14ο Μάθημα:
  α) Συζήτηση και επιλογή εργασιών.
  β) Θέμα 1: Ευρώπη: Κράτη και πρωτεύουσες
  Θέμα 2: Πόλεις της Ελλάδας

  γ) Αναζήτηση πληροφοριών, συλλογή, αξιολόγηση

  15ο Μάθημα:
  α) Σύνθεση εργασίας με βάση το πρύτυπο
  β) Εύρεση εικόνων, χαρτών, σημαίων
  γ) Καταγραφή πηγών
  δ) Προεπισκόπηση εκτύπωση – Διαμόρφωση σελίδας – εκτύπωση

  16ο Μάθημα:
  α) Σύνδεση στον blogger με λογαριασμό συγγραφέα
  β) Δημιουργία νέας ανάρτησης
  γ) Τίτλος ανάρτησης, κείμενο, εισαγωγή εικόνας, εισαγωγή συνδέσμου,πηγές, ετικέτες
  δ) Δημοσίευση ανάρτησης

  17ο Μάθημα:

  • Επιλογή εργασίας: Ιστορία υπολογιστών, Υλικό, Λογισμικό και
   επαγγέλματα, Πληροφορική και αγορά εργασίας
  • Δημιουργία ομάδων,
   μοίρασμα εργασιών
  • Συλλογή, αξιολόγηση υλικού, συμπλήρωση φύλλου εργασίας

  18ο Μάθημα

  • Συνεχιση εργασίας – Αξιοποίηση υλικού
  • Εισαγωγή εικόνων

  (αναφορά της πηγής στην εργασία μας)

  19ο Μάθημα

  1. Χρήσιμες
  Διευθύνσεις

  • www.safeline.gr (συμβουλές,
   νομοθεσία,καταγγελίες)
  • www.saferinternet.gr (ενότητα για
   μεγάλους, εφήβους, μικρούς)
  • ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 800 11 800 15 (γραμμή
   βοήθειας: συμβουλές – εθισμός στο διαδίκτυο – Μονάδα Εφηβικής Υγείας
   Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυρακού)

  2. Σχετικά βίντεο

  • Βάλτε
   τέλος στην ηλεκτρονική παρενόχληση
  • Ψάρεμα προσωπικών στοιχείων
  • Think
   U know
  • Everyone Knows Your Name
  • Facebook In Reality

  20ο Μάθημα
  1. Χρήσιμες Διευθύνσεις

  • www.safeline.gr
  • www.saferinternet.gr
  • ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 800 11 800 15

  2. Εργασία για το σπίτι – χειρόγραφη με στοιχεία από εγκυκλοπαίδεια ή σχολικά βιβλία ή βιβλία

  • Μαζί με τους γονείς σας επιλέξτε μια προσωπικότητα που σας κάνει εντύπωση. Η προσωπικότητα αυτή μπορεί να είναι από το χώρο των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών από οποιαδήποτε χώρα ή χρονική εποχή.
  • Παρουσιάστε τη ζωή και το έργο του παίρνοντας στοιχεία από εγκυκλοπαίδεια ή βιβλίο και αναφέρετε τις πηγές.
  • Γράψτε και εξηγείστε γιατί διαλέξατε  αυτό το πρόσωπο, τι σας αρέσει, τι το σπουδαίο έχει.

  3. Γιατί πρωτοχρησιμοποιήθηκαν τα greeklish; Γιατί χρησιμοποιούνται τώρα; Πρέπει ή όχι να τα χρησιμοποιούμε ή γιατί; Γιατί δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούμε; (κρίσεως)

  4. Τι σημαίνουν τα κεφαλαία στο διαδίκτυο; Τα χρησιμοποιούμε ή όχι και γιατί;

  21ο Μάθημα
  α) Ο υπολογιστής στην καθημερινή ζωή (Σελ 96 – 100)
  β) Νέες Τεχνολογίες στο επάγγελμα (Σελ 166 – 170)

  1. Ποιές αλλαγές έφεραν οι νέες τεχνολογίες σο επάγγελμα;
  2. Γράψτε θετικές και αρνητικές επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στο επάγγελμα.
  3. Τι αλλάζει στα προσόντα που πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος.
   Δια Βίου Μάθηση

   • Δεξιότητα να βρίσκω τη νέα απαιτούμενη γνώση
   • Δεξιότητα συνεργασίας με άλλα άτομα και από πολλούς επιστημονικούς τομείς
   • Χρήση, γνώση νέων τεχνολογιών
   • Γνώση ξένων γλωσσών, όχι συνηθισμένων
  4. Τι ισχύει για το πλήθος των επαγγελμάτων που θα ακολουθήσει εξασκήσει κάποιος στη ζωή του; Πως εξηγείται αυτό;

  γ) Ο υπολογιστής στην κοινωνία και τον πολιτισμό ( Σελ 208 – 212)

  4.   ΔΕΠΣ και ΑΠΣ Πληροφορικής Γυμνασίου
  Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συμβουλεύονται το ΔΕΠΣ και το ΑΠΣ Πληροφορικής  στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.


  Αφήστε μια απάντηση

  Top
  Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
  Αντίθεση
  Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων