Για το μάθημά μας στην Πληροφορική

του Γυμνασίου και γενικά Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Β’ Τάξη

Σχολικό Έτος 2011 – 12

1. Σχολικά Βιβλία
Μπορείτε να βρείτε τα σχολικά βιβλία της Β’  Τάξης του Γυμνασίου, από εδώ που παραπέμπει στο «Ψηφιακό Σχολείο» του Υπουργείου. Αν δεν έχετε, κατεβάστε  το Adobe Reader για να τα διαβάσετε.

2. Εκπαιδευτικό Λογισμικό Γυμνασίου από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

http://pi-schools.sch.gr/software/gymnasio/ Μπορείτε να κατεβάσετε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το Εκπαιδευτικό Λογισμικό το οποίο διατίθεται δωρεάν για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ακολουθείστε κάθε φορά τις αντίστοιχες οδηγίες εγκατάστασης

α/α
Περιγραφή
1. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Α. Αρχαία Ελλάδα – Τόπος και άνθρωποι Β. Ηροδότου Ιστορίες Α’, Β’ Γυμν.
2. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Χημεία Β’ – Γ’ Γυμνασίου
3. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Φιλοσοφικά Κείμενα Γ’ Γυμνασίου
4. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γεωλογία – Γεωγραφία Α’, Β’ Γυμνασίου
5. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Αγγλικά για Αρχαρίους α΄, β΄, γ΄ Γυμνασίου
6. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Αγγλικά για Προχωρημένους α΄, β΄, γ΄ Γυμνασίου
7. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Φυσική β΄, γ΄ Γυμνασίου
8. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Ιστορία α΄, β΄, γ΄ Γυμνασίου
9. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Βιολογία α΄ – γ΄ Γυμνασίου
10. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Τοπική Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου
11. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Θρησκευτικά Α’, Β’, Γ΄ Γυμνασίου
12. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γερμανικά α’ – β’ – γ’ Γυμνασίου
13. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Φυσική Αγωγή Γυμνασίου
14. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Ομηρικά Έπη Α’ – Β’ Γυμνασίου
15. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γαλλικά α’ – β’ – γ’ γυμνασίου
16. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Πληροφορική Α’ – Β’ – Γ’ Γυμνασίου

3. Ύλη

1ο Μάθημα:
α) Εισαγωγή – Οδηγίες για το Μάθημα
β) Βασικές οδηγίες για εργασίες στον υπολογιστή εδώ
γ) Ερωτήσεις θεωρίας όλη η ύλη εδώ

2ο Μάθημα:
α) Ψηφιακός Κόσμος (Α)
β) Παρουσίαση εδώ
γ) Ερωτήσεις – Ασκήσεις εδώ

3ο Μάθημα:
α) Ψηφιακός Κόσμος (Β)
β) Παρουσίαση εδώ
γ) Ερωτήσεις – Ασκήσεις εδώ

4ο Μάθημα:
α) Το Εσωτερικό του Υπολογιστή (Α)
β) Παρουσίαση εδώ
γ) Ερωτήσεις – Ασκήσεις εδώ

5ο Μάθημα:
α) Το Εσωτερικό του Υπολογιστή (Β)
β) Παρουσίαση εδώ
γ) Ερωτήσεις – Ασκήσεις εδώ
δ) Να συνδεθούν οι κατάλληλες συσκευές εδώ
ε) Όλο το υλικο του υπολογιστή – Να συμπληρωθεί ότι λείπει εδώ

6ο Μάθημα:
α) Πολυμέσα – Αλληλεπιδραστικότητα Σελ 113-114 & Χρήσεις πολυμέσων Σελ 119
β) Παρουσίαση εδώ
γ) Ερωτήσεις – Ασκήσεις εδώ

7ο Μάθημα:
α) Εικόνα – φωτογραφία – Βίντεο – Κινούμενη εικόνα
β) Ήχος
γ) Παρουσίαση εδώ
δ) Ερωτήσεις – Ασκήσεις εδώ

8ο Μάθημα
α) Δίκτυα υπολογιστών Σελ 120 – 126
β) Παρουσίαση εδώ.
γ) Ασκήσεις εδώ

Βασικά σημεία
1. Τί είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;
2. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα των δικτύων;
3. Πως χωρίζονται τα δίκτυα σε κατηγορίες ανάλογα με την γεωγραφική τους κάλυψη;
4. α) Τι συνδέει το Διαδίκτυο; β) Με τι είδους πρόγραμμα περιηγούμαι σελίδες στο Διαδίκτυο; γ) Τι είναι το google;
5. Τι χρειάζομαι για να συνδεθώ στο Διαδίκτυο;

9ο Μάθημα
α) Αρχεία υπολογιστών Σελ 132 – 134
β) Παρουσίαση εδώ
γ) Ασκήσεις εδώ

Βασικά σημεία
1. Έννοια αρχείου υπολογιστή;
2. Χαρακτηριστικά αρχείου

 • όνομα (κυρίως όνομα και επέκταση)
 • μέγεθος αρχείου
 • τύπος αρχείου

10ο Μάθημα
α) Φάκελοι  Σελ 134 – 138 – Γραπτώς 2, 3, 4 σελ 138
β) Παρουσίαση  εδώ
γ) Ασκήσεις εδώ

Βασικά σημεία
1. Έννοια φακέλου και υποφακέλου υπολογιστή;
2. Δενδροειδής δομή.
3. Εργασίες με αρχεία και φακέλους

 • διαχειριστής αρχείων
 • δημιουργία φακέλων – υποφακέλων
 • αντιγραφή αρχείων – μετακίνηση αρχείων
 • μετονομασία – διαγραφή

11ο Μάθημα
α) Βοήθεια στον υπολογιστή Σελ 139 – 142 – Γραπτώς 2, 3, 4 σελ 138
β) Παρουσίαση  εδώ
γ) Ασκήσεις εδώ

Βασικά σημεία
1. Έννοια της βοήθειας του υπολογιστή, μορφή υπερκειμένου.
2. Ευρετήριο
3. Αναζήτηση στη βοήθεια, λέξεις κλειδιά

12ο Μάθημα
α) Αναζήτηση πληροφοριών στον παγκόσμιο ιστό  Σελ 146 – 150
β) Δραστηριότητα

 • Αντιγράψτε  από τον φάκελό σας στον server το έγγραφο “Μουσεία – Πρότυπο Εργασίας” στον φάκελο του υπολογιστή σας.
 • Χρησιμοποιείστε τη μηχανή αναζήτησης google και κάντε αναζήτηση με λέξη κλειδί “μουσεία” με σκοπό να εντοπίσετε ιστοσελίδα με κατάλογο των μουσείων στην Ελλάδα.
 • Διαλέξτε την ιστοσελίδα του υπουργείου πολιτισμού και τουρισμού ώστε από τον αλφαβητικό κατάλογο των μουσείων να επιλέξετε ένα μουσείο για παρουσίαση.
 • Ανοίξτε το προηγούμενο πρότυπο έγγραφο, συμπληρώστε τον τίτλο του επιλεγμένου μουσείου καθώς και περιγραφή, ιστορικό για αυτό.
 • Κλείστε την εργασία σας, θα ολοκληρωθεί στο επόμενο μάθημα.

γ) Παρουσίαση εδώ
δ) Ασκήσεις εδώ

Βασικά σημεία
1. Έννοια Διαδικτύου (υλικο, συνδέει υπολογιστές και δίκτυα σε όλο τον κόσμο)
2. Έννοια Παγκόσμιου Ιστού (άυλο, συνδέει ψηφιακά έγγραφα, ιστοσελίδες που είναι αποθηκευμένες στους υπολογιστές του διαδικτύου)
3. Τρόποι εύρευσης, παρουσίασης της πληροφορίας

 • γνωστή διεύθυνση
 • θεματικοί κατάλογοι
 • Μηχανές αναζήτησης

4. Αξιοπιστία των πληροφοριών που βρίσκουμε.

13ο Μάθημα
α) Επανάληψη: Αναζήτηση πληροφοριών στον παγκόσμιο ιστό  Σελ 146 – 150
β) Ολοκλήρωση εργασίας

 • Ανοίξτε το έγγραφο που δημιουργήσατε την προηγούμενη φορά.
 • Ενημερώστε τις ζητούμενες πληροφορίες όπως διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, ώρες λειτουργίας, εισιτήριο, ΑΜΕΑ, ιστοσελίδα του μουσείου
 • Εισάγετε μια εικόνα από την σελίδα που είσαστε ή κάντε αναζήτηση εικόνας
 • Μορφοποιείστε σύμφωνα με το δοσμένο παράδειγμα.
 • Κάντε ρυθμίσεις και εκτυπώστε την εργασία σας.

γ) Αναρτήστε στο ιστολόγιο του μαθήματος την εργασία σας. Θυμηθείτε να βάλετε τις κατάλληλες ετικέτες.

14ο Μάθημα
α) Φύλλο Υπολογισμών  Σελ 151 – 153
β) Γραπτώς 2 Σελ 158
γ) Γραπτώς “Σε τι μας χρησιμεύει ένα πρόγραμμα “Φύλλου Υπολογισμών;”
δ) Κύρια σημεία

 1. Στήλες, γραμμές -> ορθογώνια -> κελιά
 2. Ενεργό κελί: έντονο περίγραμμα – εκεί ενεργώ, εκεί εμφανίζεται ό,τι πληκτρολογώ
 3. Διεύθυνση κελιού: γράμμα στήλης και αριθμός γραμμής – φανερώνει τη θέση του κελιού στο φύλλο
 4. Περιεχόμενο κελιού = ό,τι πληκτρολογώ, ό,τι εισάγω
  • κείμενο
  • αριθμός
  • ..
  • ..
 5. Οι πέντε μορφές του δείκτη του ποντικιού
  • άσπρος πλακέ – μέσα στο κελί
  • μικρός μαύρος στη κάτω δεξιά γωνία – χερούλι γεμίσματος
  • λεπτός μαύρος με βέλη – στο περίγραμμα του κελιού
  • βέλη κατακόρυφα στα ονόματα των στηλών ή οριχόντια στους αριθμούς των γραμμών
  • σταυρός με οριζόντια βέλη στα όρια στηλών ή με κατακόρυφα βέλη στα όρια γραμμών
 6. Πληκτρολογείστε τον πίνακα που σας δίνεται στο εργαστήριο και αποθηκεύστε τον στον φάκελό σας με το όνομα “Χόμπυ”
  • Δεν κάνω ρυθμίσεις ή μορφοποιήσεις
  • Με αριστερό ALT + Enter ανοίγω 2η γραμμή μέσα στο κελί

15ο Μάθημα
α) Φύλλο Υπολογισμών  Σελ 151 – 153 επανάληψη
β) Εισαγωγή γραμμών – εισαγωγή στηλών
γ) Αυτόματο Γέμισμα
δ) Μορφοποίηση κελιών: περιγράμματα – στοίχιση κατακόρυφη κ οριζόντια, γραμματοσειρά,
ε) Διαμόρφωση σςλίδας – περιθώρια
στ) Προεπισκόπηση εκτύπωσης και εκτύπωση

16ο Μάθημα
α) Φύλλο Υπολογισμών  Σελ 151 – 157 επανάληψη
β) Αλγεβρικοί Τύποι
γ) Αυτόματο Άθροισμα
δ) Υπολογισμός αρχικών τιμών – Αξίας ΦΠΑ – Τελικών Τιμών
ε) Διαμόρφωση σελίδας – περιθώρια
στ) Προεπισκόπηση εκτύπωσης και εκτύπωση

17ο Μάθημα

 • Δημιουργία Γραφήματος
 • Τύποι:: Ράβδοι, Στήλες, Πίτα
 • Συμπλήρωση, επεξεργασία στοιχείων
 • Μορφοποιήσεις Γραφήματος

18ο Μάθημα

 • Ταξινόμηση Κατάστασης
 • Φίλτρο

19ο Μάθημα

1. Χρήσιμες
Διευθύνσεις

 • www.safeline.gr (συμβουλές,
  νομοθεσία,καταγγελίες)
 • www.saferinternet.gr (ενότητα για
  μεγάλους, εφήβους, μικρούς)
 • ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 800 11 800 15 (γραμμή
  βοήθειας: συμβουλές – εθισμός στο διαδίκτυο – Μονάδα Εφηβικής Υγείας
  Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυρακού)

2. Σχετικά βίντεο

 • Βάλτε
  τέλος στην ηλεκτρονική παρενόχληση
 • Ψάρεμα προσωπικών στοιχείων
 • Think
  U know
 • Everyone Knows Your Name
 • Facebook In Reality

20ο Μάθημα

1. Χρήσιμες Διευθύνσεις

 • www.safeline.gr
 • www.saferinternet.gr
 • ΥποΣΤΗΡΙΖΩ
  800 11 800 15

2. Εργασία για το σπίτι – χειρόγραφη με
στοιχεία από εγκυκλοπαίδεια ή σχολικά βιβλία ή βιβλία

 • Μαζί με
  τους γονείς σας επιλέξτε μια προσωπικότητα που σας κάνει εντύπωση. Η
  προσωπικότητα αυτή μπορεί να είναι από το χώρο των επιστημών, των
  γραμμάτων και των τεχνών από οποιαδήποτε χώρα ή χρονική εποχή.
 • Παρουσιάστε
  τη ζωή και το έργο του παίρνοντας στοιχεία από εγκυκλοπαίδεια ή βιβλίο
  και αναφέρετε τις πηγές.
 • Γράψτε και εξηγείστε γιατί διαλέξατε
  αυτό το πρόσωπο, τι σας αρέσει, τι το σπουδαίο έχει.

3. Γιατί πρωτοχρησιμοποιήθηκαν τα greeklish; Γιατί χρησιμοποιούνται τώρα;
Πρέπει ή όχι να τα χρησιμοποιούμε ή γιατί; Γιατί δεν πρέπει να τα
χρησιμοποιούμε; (κρίσεως)

4. Τι σημαίνουν τα κεφαλαία στο
διαδίκτυο; Τα χρησιμοποιούμε ή όχι και γιατί;

21ο Μάθημα
α) Ο υπολογιστής στην καθημερινή ζωή (Σελ 96 – 100)
β) Νέες Τεχνολογίες στο επάγγελμα (Σελ 166 – 170)

 1. Ποιές αλλαγές
  έφεραν οι νέες τεχνολογίες σο επάγγελμα;
 2. Γράψτε θετικές και
  αρνητικές επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στο επάγγελμα.
 3. Τι αλλάζει στα προσόντα που πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος.
  Δια Βίου Μάθηση

  • Δεξιότητα να βρίσκω τη νέα απαιτούμενη γνώση
  • Δεξιότητα
   συνεργασίας με άλλα άτομα και από πολλούς επιστημονικούς τομείς
  • Χρήση,
   γνώση νέων τεχνολογιών
  • Γνώση ξένων γλωσσών, όχι συνηθισμένων
 4. Τι ισχύει για το πλήθος των επαγγελμάτων που θα ακολουθήσει εξασκήσει
  κάποιος στη ζωή του; Πως εξηγείται αυτό;

γ) Ο υπολογιστής
στην κοινωνία και τον πολιτισμό ( Σελ 208 – 212)

4.   ΔΕΠΣ και ΑΠΣ Πληροφορικής Γυμνασίου
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συμβουλεύονται το ΔΕΠΣ και το ΑΠΣ Πληροφορικής  στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.


Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων