Για το μάθημά μας στην Πληροφορική

του Γυμνασίου και γενικά Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Α’ Τάξη

Σχολικό Έτος 2011 – 12

1. Σχολικά Βιβλία
Μπορείτε να βρείτε τα σχολικά βιβλία της Α’  Τάξης του Γυμνασίου, από εδώ που παραπέμπει στο «Ψηφιακό Σχολείο» του Υπουργείου. Αν δεν έχετε, κατεβάστε  το Adobe Reader για να τα διαβάσετε.

2. Εκπαιδευτικό Λογισμικό Γυμνασίου από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

http://pi-schools.sch.gr/software/gymnasio/ Μπορείτε να κατεβάσετε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το Εκπαιδευτικό Λογισμικό το οποίο διατίθεται δωρεάν για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ακολουθείστε κάθε φορά τις αντίστοιχες οδηγίες εγκατάστασης.

α/α
Περιγραφή
1. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Α. Αρχαία Ελλάδα – Τόπος και άνθρωποι Β. Ηροδότου Ιστορίες Α’, Β’ Γυμν.
2. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Χημεία Β’ – Γ’ Γυμνασίου
3. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Φιλοσοφικά Κείμενα Γ’ Γυμνασίου
4. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γεωλογία – Γεωγραφία Α’, Β’ Γυμνασίου
5. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Αγγλικά για Αρχαρίους α΄, β΄, γ΄ Γυμνασίου
6. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Αγγλικά για Προχωρημένους α΄, β΄, γ΄ Γυμνασίου
7. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Φυσική β΄, γ΄ Γυμνασίου
8. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Ιστορία α΄, β΄, γ΄ Γυμνασίου
9. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Βιολογία α΄ – γ΄ Γυμνασίου
10. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Τοπική Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου
11. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Θρησκευτικά Α’, Β’, Γ΄ Γυμνασίου
12. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γερμανικά α’ – β’ – γ’ Γυμνασίου
13. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Φυσική Αγωγή Γυμνασίου
14. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Ομηρικά Έπη Α’ – Β’ Γυμνασίου
15. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γαλλικά α’ – β’ – γ’ γυμνασίου
16. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Πληροφορική Α’ – Β’ – Γ’ Γυμνασίου

3. Ύλη

1ο Μάθημα:
α) Βασικές Οδηγίες για το Μάθημα
β) Βασικές Οδηγίες για εργασίες στον υπολογιστή εδώ
γ) Ερωτήσεις όλη η θεωρία εδώ

2ο Μάθημα:
α) Κεφ 1 – Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Σελ 12 ως 15
Βασικά Σημεία
1. Δεδομένα —> Επεξεργασία —> Πληροφορία
^                                                             |
| – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -|

2. Κύκλος Εξεργασίας Δεδομένων (προηγούμενο σχήμα)
3. Χαρακτηριστικά Πληροφορίας
4. Ο υπολογιστής στην επεξεργασία δεδομένων
5. Η Πληροφορική Επιστήμη
β) Παρουσίαση εδώ
γ) Ερωτήσεις – Ασκήσεις εδώ

3ο Μάθημα:
α) Το Υλικό του Υπολογιστή Σελ 16 – 19
Βασικά σημεία
1. Μονάδες Εισόδου  –  Κεντρική Μονάδα  –  Μονάδες Εξόδου
Πληκτρολόγιο              Επεξεργαστής                 Οθόνη
Ποντίκι                         Κύρια Μνήμη RAM        Εκτυπωτής
Μικρόφωνο                  Αποθηκευτικά Μέσα       Ηχεία
Κάμερα                            Σκληρός Δίσκος
Σαρωτής                           Δισκέτα
Χειριστήρια                      CD, DVD ROM
Flash Memory

* Ανοίξτε και εκτυπώστε αυτό (ταιριάζει στην εκτύπωση του προηγούμενου μαθήματος)

β) Παρουσίαση εδώ
γ) Ερωτήσεις – Ασκήσεις εδώ

4ο Μάθημα
α) Είδη Υπολογιστών: Υπερυπολογιτές – Μεγάλα Συστήματα – Προσωπικοί Υπολογιστές – Φορητοί – Υποφορητοί
β) Εργονομία
γ) Παρουσίαση εδώ
δ) Ερωτήσεις – Ασκήσεις εδώ

5ο Μάθημα:
α) Ιστορία της Πληροφορίας και της Πληροφορικής
β) Παρουσίαση εδώ
γ) Ερωτήσεις – Ασκήσεις εδώ

6ο Μάθημα:
α) Κεφ 5: Γνωριμία με το Λογισμικό του Υπολογιστή Σελ 34 -38
β) Παρουσίαση εδώ
γ) Ερωτήσεις – Ασκήσεις εδώ

7ο Μάθημα:

α) Κεφ 6: Το Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας (ΓΠΕ) Σελ 39 – 42
β) Παρουσίαση εδώ
γ) Ερωτήσεις – Ασκήσεις εδώ

8ο Μάθημα:
α) Κεφ 7: Προστασία Λογισμικού – Ιοί Σελ 43 – 45
β) Παρουσίαση εδώ
γ) Ερωτήσεις – Ασκήσεις εδώ

9ο Μάθημα:

α) Κεφ 8: Πειρατεία Λογισμικού Σελ 46 – 47  β) Παρουσίαση εδώ

γ) Ερωτήσεις – Ασκήσεις εδώ

10ο Μάθημα
α) Ζωγραφική Σελ 52-57
β) Γραπτώς 1, 2 σελ 59
γ) Κύρια σημεία

 • Λογισμικό Εφαρμογών
 • Περιβάλλον Προγράμματος Ζωγραφικής
 • Μενού Αρχείο – Διαμόρφωση σελίδας, Εικόνα – Αδιαφανή σχεδίαση, Επεξεργασία – Αναίρεση, Επανάληψη
 • Εργαλεία – Χρωματοθήκη
 • Απόθήκευση ζωγραφιάς
 • Άνοιγμα αποθηκευμένης ζωγραφιάς

δ) Παρουσίαση εδώ

ε) Ερωτήσεις – Δραστηριότητες εδώ

11ο Μάθημα
α) Ζωγραφική Σελ 57-59
β) Γραπτώς 3 σελ 59
γ) Κάνω οποιαδήποτε δραστηριότητα σελ 70 στο netbook
δ) Κύρια σημεία

 • Άνοιγμα αποθηκευμένης εικόνας
 • Αντιγραφή τμήματος εικόνας
 • Ο ρόλος του πρόχειρου
 • Εισαγωγή κειμένου σε εικόνα
 • Συνένωση εικόνων

ε) Παρουσίαση εδώ

στ) Ερωτήσεις – Δραστηριότητες εδώ

12ο Μάθημα
α) Ελέγχω τις ζωγραφιές που έχω αποθηκεύσει και αν δεν είναι, τις αποθηκεύω με μορφή jpeg
β) Ανοίγω ένα πρόγραμμα πλοήγησης πχ Mozilla Firefox και πηγαίνω στη διεύθυνση www.blogger.com
γ) Εισάγω τα στοιχεία συγγραφέα και κάνω Σύνδεση
δ) Έτσι μπαίνω στον πανόπτη όπου και κάνω Νέα Ανάρτηση

 • Γράφω τον κατάλληλο τίτλο για την ανάρτησή μου
 • Χρησιμοποιώ το κουμπί Προσθήκη Εικόνας
 • Στο παράθυρο αυτό κάνω αναζήτηση για να βρω ζωγραφιά από τον υπολογιστή μου
  ή Κάνω επικόλληση διεύθυνσης εικόνας αν πρόκειται για εικόνα δημοσιευμένη στο Διαδίκτυο
 • Αφού προσθέσω όλες τις εικόνες που θέλω (προσοχή να διαλέξω τη μορφή JPEG (γιατί;))
  κάνω Μεταφόρτωση εικόνας και όταν ολοκληρωθεί η μεταφόρτωση πατώ την ένδειξη Ολοκληρώθηκε
 • Τότε βλέπω την ανάρτηση μου όπου και έχουν εισαχθεί οι ζωγραφιές
 • Συμπληρώνω τις κατάλληλες ετικέτες πχ ζωγραφική, α τάξη και πατώ Δημοσίευση Ανάρτησης
 • Η ζωγραφιά μου έχει δημοσιευτεί και μπορώ να την δω στο ιστολόγιο

ε) Ερωτήσεις – Δραστηριότητες εδώ

13ο Μάθημα
α) Κειμενογράφος σελ 60 – 62

 • Πλεονεκτήματα της χρήσης προγράμματος Επεξεργασίας Κειμένου
 • Το περιβάλλον ενός Επεξεργαστή Κειμένου
 • Δρομέας – Spacebar – Enter – Backspace – Delete
 • Κεφαλαία – τόνος – σημεία στίξης

β) Φωτοτυπία σελ 4: 2. Έναρξη εφαρμογής και 3. Δημιουργία εγγράφου

 • Συμπληρώστε στη φωτοτυπία τις ερωτήσεις
 • Φτιάξτε τις δραστηριότητες στο netbook και φέρτε το αρχείο με στικάκι.

γ) Ερωτήσεις – Δραστηριότητες εδώ

14ο Μάθημα
α) Κειμενογράφος σελ 63 – 65

 • Χωρισμός Παραγράφων
 • Ορθογραφικός Έλεγχος
 • Μορφοποίηση Χαρακτήρων
 • Στοίχιση Παραγράφων
 • Στήλες
 • Κουκίδες

β) Φωτοτυπία σελ 6και 7: ενότητες: 6. Μορφοποίηση κειμένου 7. Μορφοποίηση Παραγράφου και 8. Γλωσσικός και Ορθογραφικός έλεγχος

 • Συμπληρώστε στη φωτοτυπία τις ερωτήσεις
 • Φτιάξτε τις δραστηριότητες στο netbook και φέρτε το αρχείο με στικάκι.

γ) Ερωτήσεις – Δραστηριότητες εδώ

15ο Μάθημα
α) Κειμενογράφος σελ 65 – 68
Αντιγραφή ή μετακίνηση τμήματος κειμένου

 • Επιλογή κομματιού κειμένου (4 τρόποι)
 • Αντιγραφή ή αποκοπή (οπότε πάει στο πρόχειρο)
 • Κλικ στη νέα θέση – Επικόλληση (από το πρόχειρο) “κολλάει” στη νέα θέση

Εισαγωγή εικόνας – έτοιμες εικόνες clip art – λέξη κλειδί – μετάβαση – κλικ στην εικόνα που θέλω
Δεξί κλικ στην εικόνα – μορφοποίηση εικόνας – διάταξη – τετράγωνο ή ερμητικά
Με διπλό βέλος σε γωνία και πάτημα και σύρσιμο αλλάζω το μέγεθος της εικόνας
Με σταυρό πάνω στην εικόνα και πάτημα και σύρσιμο την μετακινώ

Εισαγωγή Αντικειμένου Word art – επιλέγω σχήμα – γράφω το κείμενο – οκ
Δεξί κλικ στο αντικείμενο – μορφοποίηση αντικειμένου Wordart- διάταξη – τετράγωνο ή ερμητικά
Με διπλό βέλος σε γωνία και πάτημα και σύρσιμο αλλάζω το μέγεθος του αντικειμένου
Με σταυρό πάνω στο αντικείμενο και πάτημα και σύρσιμο το μετακινώ

β) Φωτοτυπία σελ 5 ενότητα 5: Μετακίνηση και αντιγραφή κειμένου και σελ 8 ενότητα 11: Γραφικά και εικόνες

 • Συμπληρώστε στη φωτοτυπία τις ερωτήσεις
 • Φτιάξτε τις δραστηριότητες στο netbook και φέρτε το αρχείο με στικάκι.

γ) Ερωτήσεις – Δραστηριότητες εδώ

16ο Μάθημα

 • Επιλογή εργασίας: Σεισμός, Πυρκαγιά, Καταιγίδα, Πλημμύρα, Χιόνι, Καύσωνας
 • Συλλογή και αξιολόγηση υλικού
 • Συμπλήρωση Φύλλου εργασιών

(αναφορά της πηγής στην εργασία μας)

17ο Μάθημα

 • Συνεχιση εργασίας – Αξιοποίηση υλικού
 • Εισαγωγή εικόνων
 • Παιχνίδια εξοικείωσης με τις έννοιες

(αναφορά της πηγής στην εργασία μας)

18ο Μάθημα

1. Χρήσιμες Διευθύνσεις

 • www.safeline.gr (συμβουλές, νομοθεσία,καταγγελίες)
 • www.saferinternet.gr (ενότητα για μεγάλους, εφήβους, μικρούς)
 • ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 800 11 800 15 (γραμμή βοήθειας: συμβουλές – εθισμός στο διαδίκτυο – Μονάδα Εφηβικής Υγείας Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυρακού)

2. Σχετικά βίντεο

 • Βάλτε τέλος στην ηλεκτρονική παρενόχληση
 • Ψάρεμα προσωπικών στοιχείων
 • Think U know
 • Everyone Knows Your Name
 • Facebook In Reality

19ο Μάθημα

1. Χρήσιμες Διευθύνσεις

 • www.safeline.gr
 • www.saferinternet.gr
 • ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 800 11 800 15

2. Εργασία για το σπίτι – χειρόγραφη ή στο netbook με στοιχεία από εγκυκλοπαίδεια ή σχολικά βιβλία ή βιβλία

 • Μαζί με τους γονείς σας επιλέξτε μια προσωπικότητα που σας κάνει εντύπωση. Η προσωπικότητα αυτή μπορεί να είναι από το χώρο των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών από οποιαδήποτε χώρα ή χρονική εποχή.
 • Παρουσιάστε τη ζωή και το έργο του παίρνοντας στοιχεία από εγκυκλοπαίδεια ή βιβλίο και αναφέρετε τις πηγές.
 • Γράψτε και εξηγείστε γιατί διαλέξατε  αυτό το πρόσωπο, τι σας αρέσει, τι το σπουδαίο έχει.

3. Γιατί πρωτοχρησιμοποιήθηκαν τα greeklish; Γιατί χρησιμοποιούνται τώρα; Πρέπει ή όχι να τα χρησιμοποιούμε ή γιατί; Γιατί δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούμε; (κρίσεως)

4. Τι σημαίνουν τα κεφαλαία στο διαδίκτυο; Τα χρησιμοποιούμε ή όχι και γιατί;

20ο Μάθημα
α) Ο υπολογιστής στην καθημερινή ζωή (Σελ 96 – 100)
β) Νέες Τεχνολογίες στο επάγγελμα (Σελ 166 – 170)

 1. Ποιές αλλαγές έφεραν οι νέες τεχνολογίες σο επάγγελμα;
 2. Γράψτε θετικές και αρνητικές επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στο επάγγελμα.
 3. Τι αλλάζει στα προσόντα που πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος.
  Δια Βίου Μάθηση

  • Δεξιότητα να βρίσκω τη νέα απαιτούμενη γνώση
  • Δεξιότητα συνεργασίας με άλλα άτομα και από πολλούς επιστημονικούς τομείς
  • Χρήση, γνώση νέων τεχνολογιών
  • Γνώση ξένων γλωσσών, όχι συνηθισμένων
 4. Τι ισχύει για το πλήθος των επαγγελμάτων που θα ακολουθήσει εξασκήσει κάποιος στη ζωή του; Πως εξηγείται αυτό;

γ) Ο υπολογιστής στην κοινωνία και τον πολιτισμό ( Σελ 208 – 212)

21ο Μάθημα
α) Ο υπολογιστής στην καθημερινή ζωή (Σελ 96 – 100)

β) Νέες Τεχνολογίες στο επάγγελμα (Σελ 166 – 170)
γ) Ο υπολογιστής στην κοινωνία και τον πολιτισμό ( Σελ 208 – 212)

Συνέχεια του προηγούμενου μαθήματος παρουσιάση των σχετικών εργασιών

4.   ΔΕΠΣ και ΑΠΣ Πληροφορικής Γυμνασίου
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συμβουλεύονται το ΔΕΠΣ και το ΑΠΣ Πληροφορικής  στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.


Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων