Για το μάθημά μας στην Πληροφορική

του Γυμνασίου και γενικά Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Εφαρμογή της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας» στο θέμα του ρατσισμού.

| 0 σχόλια

Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2007)
«κριτική σκέψη είναι η νοητικό-συναισθηματική λειτουργία που ενεργοποιεί επιλεκτικά και συνδυαστικά γνωστικές δεξιότητες, λογικούςσυλλογισμούς και μεταγνωστικές στρατηγικές, με την βοήθεια των οποίων το άτομο επε-ξεργάζεται τα δεδομένα με λογικό τρόπο και αποστασιοποιημένο από τις προσωπικές τουπεποιθήσεις και προκαταλήψεις, προκειμένου να δαμάσει το πλήθος των ετερογενώνστοιχείων τους, ώστε τελικά να καταλήξει σε έγκυρα και λογικά συμπεράσματα, διαπι-στώσεις, κρίσεις, πεποιθήσεις και επιλογές δράσης ».
Κριτικός στοχασμός (Critical Reflection) είναι «η προσεκτική, οξυδερκής και σε βάθοςδιεργασία της εξέτασης (στην οποία εμπεριέχεται η αμφισβήτηση και η αμφιβολία τηςεγκυρότητας) των παραδοχών στις οποίες στηρίζεται η κοσμοθεωρία κάποιου, καθώς καιη διερεύνηση των γενεσιουργών πηγών και των συνεπειών τους». (Mezirow και Συνερ-γάτες, 2007:350)
Doi: 10.5281/zenodo.3540409

Συντάκτης: tsomokou

2ο Γυμνάσιο Χαλκίδας


Περισσότερες πληροφορίες

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων