Για το μάθημά μας στην Πληροφορική

του Γυμνασίου και γενικά Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Επανάληψη Β’ Τάξη – Α’ Τρίμηνο

| 0 σχόλια

Επανάληψη Β’ Τάξη Γυμνασίου – Α’ Τρίμηνο
Ενότητα 1: Γνωρίζω τον Υπολογιστή ως Ενιαίο Σύστημα

Κεφάλαιο 1: Ψηφιακός Κόσμος
1. α) Ψηφιακό Σύστημα, ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών.
β) Αναλογικό σύστημα, ένα σύστημα που οι τιμές που παίρνει είναι συνεχόμενες.

2. παραδείγματα:
Ψηφιακό: σκάλα ρολόι ψηφιακό ψηφιδωτό
Αναλογικό: πλαγιά ρολόι με δείχτες πίνακας ζωγραφικής με χρώματα

3. Δυαδικό Ψηφίο ή bit ονομάζουμε καθένα από τα ψηφία 0 και 1, όπου
το 0 συμβολίζει ότι δεν περνάει ρεύμα από κύκλωμα του υπολογιστή και
το 1 συμβολίζει ότι περνάει ρεύμα από κύκλωμα του υπολογιστή.

4. Byte είναι μια ομάδα 8 bit και εκεί μπορώ να αναπαραστήσω, να αποθηκεύσω οποιοδήποτε χαρακτήρα (δηλ, γράμμα, ψηφίο, σημείο στίξης, ή άλλο σύμβολο)

Μονάδες Πολλαπλασίων του Byte

1 KiloByte ή KB ισούται με 210 =1024 Byte ~1.000 Byte

1 MegaByte ή MB ισούται με 220 =1024 KB ~1.000 KB

1 GigaByte ή GB ισούται με 230 =1024 MB ~1.000 MB

1 TeraByte ή TB ισούται με 240 =1024 GB ~1.000 GB

5. Κωδικοποίηση

Κεφάλαιο 2 Το Εσωτερικό του Υπολογιστή


Ενιαίο σύνολο
Τροφοδοτικό
Μητρική πλακέτα
Επεξεργαστής
Κύρια μνήμη RAM
Κύρια μνήμη ROM
Κάρτες επέκτασης
Θύρες σύνδεσης
UPS

Κεφάλαιο 3  Πολυμέσα
Τα πολυμέσα είναι εφαρμογές της πληροφορικής που
  • παρουσιάζουν την πληροφορία με πολλούς τρόπους (κείμενο, εικόνα στατική ή κινούμενη, βίντεο, ήχο…)
  • οργανώνουν τις πληροφορίες με μη γραμμικό τρόπο με χρήση συνδέσμων
  • έχουν το χαρακτηριστικό της διαδραστικότητας δηλ ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη μορφή, τον χρόνο, την ταχύτητα κτλ των πληροφοριών που θα δει.

*  On-Line το Εκπαιδευτικό Λογισμικό “ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ” Γυμνασίου

Συντάκτης: tsomokou

2ο Γυμνάσιο Χαλκίδας


Περισσότερες πληροφορίες

Αφήστε μια απάντηση

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων