Για το μάθημά μας στην Πληροφορική

του Γυμνασίου και γενικά Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Γυμνάσιο, Σχολικό Έτος 2011 – 12

| 0 σχόλια


1. Σχολικά Βιβλία

Μπορείτε να βρείτε τα σχολικά βιβλία του Γυμνασίου για κάθε τάξη, από τους  παρακάτω συνδέσμους που παραπέμπουν στο «Ψηφιακό Σχολείο» του υπουργείου.

Αν δεν έχετε, κατεβάστε  το Adobe Reader για να τα διαβάσετε

2. Εκπαιδευτικό Λογισμικό Γυμνασίου από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο


http://pi-schools.sch.gr/software/gymnasio/ Μπορείτε να κατεβάσετε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το Εκπαιδευτικό Λογισμικό το οποίο διατίθεται δωρεάν για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ακολουθείστε κάθε φορά τις αντίστοιχες οδηγίες εγκατάστασης


α/α
Περιγραφή
1. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Α. Αρχαία Ελλάδα – Τόπος και άνθρωποι Β. Ηροδότου Ιστορίες Α’, Β’ Γυμν.
2. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Χημεία Β’ – Γ’ Γυμνασίου
3. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Φιλοσοφικά Κείμενα Γ’ Γυμνασίου
4. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γεωλογία – Γεωγραφία Α’, Β’ Γυμνασίου
5. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Αγγλικά για Αρχαρίους α΄, β΄, γ΄ Γυμνασίου
6. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Αγγλικά για Προχωρημένους α΄, β΄, γ΄ Γυμνασίου
7. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Φυσική β΄, γ΄ Γυμνασίου
8. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Ιστορία α΄, β΄, γ΄ Γυμνασίου
9. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Βιολογία α΄ – γ΄ Γυμνασίου
10. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Τοπική Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου
11. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Θρησκευτικά Α’, Β’, Γ΄ Γυμνασίου
12. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γερμανικά α’ – β’ – γ’ Γυμνασίου
13. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Φυσική Αγωγή Γυμνασίου
14. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Ομηρικά Έπη Α’ – Β’ Γυμνασίου
15. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γαλλικά α’ – β’ – γ’ γυμνασίου
16. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Πληροφορική Α’ – Β’ – Γ’ Γυμνασίου


3. Ύλη
Α’ Τάξη


1ο Μάθημα: 
α) Βασικές Οδηγίες για το Μάθημα
β) Βασικές Οδηγίες για εργασίες στον υπολογιστή εδώ
γ) Ερωτήσεις όλη η θεωρία εδώ

δ) Μελετείστε το πληκτρολόγια ή κάντε το τέστ! Τεστ εδώ!!!
    ( Πόσα κλικς (!) κάνατε; )


2ο Μάθημα:
α) Κεφ 1 – Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Σελ 12 ως 14
    Βασικά Σημεία
    1. Δεδομένα —> Επεξεργασία —> Πληροφορία
          ^                                                      |
           | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -|
    2. Γραπτώς άσκηση 2 σελ 15 και 3 φωτοτυπίας
    3. Κύκλος Εξεργασίας Δεδομένων (προηγούμενο σχήμα) Σελ 14 – 15
    4. Χαρακτηριστικά Πληροφορίας
    5. Ο υπολογιστής στην επεξεργασία δεδομένων
    6. Η Πληροφορική Επιστήμη
    7. Γραπτώς ερώτηση 3 σελ 15
β) Παρουσίαση εδώ (* εκτυπώστε την 4η διαφάνεια)
γ) Ερωτήσεις – Ασκήσεις εδώ


3ο Μάθημα:Δείτε αυτό! Για ποιες μονάδες μας μιλάει; Όπου: μονάδα = συσκευή του υπολογιστή
α) Το Υλικό του Υπολογιστή Σελ 16 – 19
Βασικά σημεία1. Μονάδες Εισόδου  –  Κεντρική Μονάδα  –  Μονάδες Εξόδου
Πληκτρολόγιο              Επεξεργαστής                 Οθόνη
Ποντίκι                         Κύρια Μνήμη RAM        Εκτυπωτής
Μικρόφωνο                  Αποθηκευτικά Μέσα       Ηχεία
Κάμερα                            Σκληρός Δίσκος
Σαρωτής                           Δισκέτα
Χειριστήρια                      CD, DVD ROM
Flash Memory


* Ανοίξτε και εκτυπώστε αυτό (ταιριάζει στην εκτύπωση του προηγούμενου μαθήματος)

β) Παρουσίαση εδώ
γ) Ερωτήσεις – Ασκήσεις εδώ

* Ανοίξτε και εκτυπώστε αυτό (ταιριάζει στην εκτύπωση του προηγούμενου μαθήματος)

δ) Άσκηση: Συμπληρώστε με τις κατάλληλες εικόνες το υλικό του υπολογιστή.

4ο Μάθημα
α) Είδη Υπολογιστών: Υπερυπολογιτές – Μεγάλα Συστήματα – Προσωπικοί Υπολογιστές – Φορητοί – Υποφορητοί
β) Εργονομία
γ) Παρουσίαση εδώ
δ) Ερωτήσεις – Ασκήσεις εδώ

5ο Μάθημα: 
α) Ιστορία της Πληροφορίας και της Πληροφορικής
β) Παρουσίαση εδώ
γ) Ερωτήσεις – Ασκήσεις εδώ
6ο Μάθημα: 
α) Κεφ 5: Γνωριμία με το Λογισμικό του Υπολογιστή Σελ 34 -38
β) Παρουσίαση εδώ
γ) Ερωτήσεις – Ασκήσεις εδώ

7ο Μάθημα: 

α) Κεφ 6: Το Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας (ΓΠΕ) Σελ 39 – 42
β) Κύρια Σημεία
 • Επιφάνεια Εργασίας
 • Εικονίδια
 • Γραμμή Εργασιών – Βασικό Μενού
 • Δείκτης ποντικιού
 • Παράθυρα – βασικά μέρη παράθυρου: γραμμή τίτλου (κουμπιά ελαχιστοποίησης, μεγιστοποίησης ή επαναφοράς – κουμπί κλεισίματος παράθυρου)  – γραμμή μενού – γραμμή εργαλείων – μπάρες κύλισης – γραμμή μηνυμάτων
γ) Παρουσίαση εδώ
δ) Ερωτήσεις – Ασκήσεις εδώ

8ο Μάθημα: 
α) Κεφ 7: Προστασία Λογισμικού – Ιοί Σελ 43 – 45
β) Παρουσίαση εδώ
γ) Ερωτήσεις – Ασκήσεις εδώ
9ο Μάθημα:
α) Κεφ 8: Πειρατεία Λογισμικού Σελ 46 – 47
β) Παρουσίαση εδώ

γ) Ερωτήσεις – Ασκήσεις εδώ
10ο Μάθημα
α) Ζωγραφική Σελ 52-57
β) Γραπτώς 1, 2 σελ 59
γ) Κύρια σημεία
 • Λογισμικό Εφαρμογών
 • Περιβάλλον Προγράμματος Ζωγραφικής
 • Μενού Αρχείο – Διαμόρφωση σελίδας, Εικόνα – Αδιαφανή σχεδίαση, Επεξεργασία – Αναίρεση, Επανάληψη
 • Εργαλεία – Χρωματοθήκη
 • Απόθήκευση ζωγραφιάς
 • Άνοιγμα αποθηκευμένης ζωγραφιάς
δ) Παρουσίαση εδώ
ε) Ερωτήσεις – Δραστηριότητες εδώ
11ο Μάθημα
α) Ζωγραφική Σελ 57-59
β) Γραπτώς 3 σελ 59
γ) Κάνω οποιαδήποτε δραστηριότητα σελ 70 στο netbook
δ) Κύρια σημεία
 • Άνοιγμα αποθηκευμένης εικόνας
 • Αντιγραφή τμήματος εικόνας
 • Ο ρόλος του πρόχειρου
 • Εισαγωγή κειμένου σε εικόνα
 • Συνένωση εικόνων
ε) Παρουσίαση εδώ
στ) Ερωτήσεις – Δραστηριότητες εδώ
12ο Μάθημα
α) Ελέγχω τις ζωγραφιές που έχω αποθηκεύσει και αν δεν είναι, τις αποθηκεύω με μορφή jpeg
β) Ανοίγω ένα πρόγραμμα πλοήγησης πχ Mozilla Firefox και πηγαίνω στη διεύθυνσηwww.blogger.com
γ) Εισάγω τα στοιχεία συγγραφέα και κάνω Σύνδεση 
δ) Έτσι μπαίνω στον πανόπτη όπου και κάνω Νέα Ανάρτηση
 • Γράφω τον κατάλληλο τίτλο για την ανάρτησή μου
 • Χρησιμοποιώ το κουμπί Προσθήκη Εικόνας
 • Στο παράθυρο αυτό κάνω αναζήτηση για να βρω ζωγραφιά από τον υπολογιστή μου
  ή Κάνω επικόλληση διεύθυνσης εικόνας αν πρόκειται για εικόνα δημοσιευμένη στο Διαδίκτυο
 • Αφού προσθέσω όλες τις εικόνες που θέλω (προσοχή να διαλέξω τη μορφή JPEG (γιατί;))
  κάνω Μεταφόρτωση εικόνας και όταν ολοκληρωθεί η μεταφόρτωση πατώ την ένδειξηΟλοκληρώθηκε
 • Τότε βλέπω την ανάρτηση μου όπου και έχουν εισαχθεί οι ζωγραφιές
 • Συμπληρώνω τις κατάλληλες ετικέτες πχ ζωγραφική, α τάξη και πατώ Δημοσίευση Ανάρτησης
 • Η ζωγραφιά μου έχει δημοσιευτεί και μπορώ να την δω στο ιστολόγιο
ε) Ερωτήσεις – Δραστηριότητες εδώ
13ο Μάθημα
α) Κειμενογράφος σελ 60 – 62
 • Πλεονεκτήματα της χρήσης προγράμματος Επεξεργασίας Κειμένου
 • Το περιβάλλον ενός Επεξεργαστή Κειμένου
 • Δρομέας – Spacebar – Enter – Backspace – Delete
 • Κεφαλαία – τόνος – σημεία στίξης
β) Φωτοτυπία σελ 4: 2. Έναρξη εφαρμογής και 3. Δημιουργία εγγράφου
 • Συμπληρώστε στη φωτοτυπία τις ερωτήσεις
 • Φτιάξτε τις δραστηριότητες στο netbook και φέρτε το αρχείο με στικάκι.

γ)  Το πληκτρολόγιο: εικόνα – έγγραφο αρχικό εδώ και σε pdf – τελική μορφή.

δ) Βασικές οδηγίες για πληκτρολόγηση – κειμενογράφο εδώ

ε) Ερωτήσεις – Δραστηριότητες εδώ

14ο Μάθημα
α) Κειμενογράφος σελ 63 – 65
 • Χωρισμός Παραγράφων
 • Ορθογραφικός Έλεγχος
 • Μορφοποίηση Χαρακτήρων
 • Στοίχιση Παραγράφων
 • Στήλες
 • Κουκίδες
β) Φωτοτυπία σελ 6και 7: ενότητες: 6. Μορφοποίηση κειμένου 7. Μορφοποίηση Παραγράφου και 8. Γλωσσικός και Ορθογραφικός έλεγχος
 • Συμπληρώστε στη φωτοτυπία τις ερωτήσεις
 • Φτιάξτε τις δραστηριότητες στο netbook και φέρτε το αρχείο με στικάκι.
γ) Ερωτήσεις – Δραστηριότητες εδώ

δ) Οικολογική Σελίδα

15ο Μάθημα
α) Κειμενογράφος σελ 65 – 68
Αντιγραφή ή μετακίνηση τμήματος κειμένου
 • Επιλογή κομματιού κειμένου (4 τρόποι)
 • Αντιγραφή ή αποκοπή (οπότε πάει στο πρόχειρο)
 • Κλικ στη νέα θέση – Επικόλληση (από το πρόχειρο) “κολλάει” στη νέα θέση
Εισαγωγή εικόνας – έτοιμες εικόνες clip art – λέξη κλειδί – μετάβαση – κλικ στην εικόνα που θέλω
Δεξί κλικ στην εικόνα – μορφοποίηση εικόνας – διάταξη – τετράγωνο ή ερμητικά
Με διπλό βέλος σε γωνία και πάτημα και σύρσιμο αλλάζω το μέγεθος της εικόνας
Με σταυρό πάνω στην εικόνα και πάτημα και σύρσιμο την μετακινώ
Εισαγωγή Αντικειμένου Word art – επιλέγω σχήμα – γράφω το κείμενο – οκ
Δεξί κλικ στο αντικείμενο – μορφοποίηση αντικειμένου Wordart- διάταξη – τετράγωνο ή ερμητικά
Με διπλό βέλος σε γωνία και πάτημα και σύρσιμο αλλάζω το μέγεθος του αντικειμένου
Με σταυρό πάνω στο αντικείμενο και πάτημα και σύρσιμο το μετακινώ
β) Φωτοτυπία σελ 5 ενότητα 5: Μετακίνηση και αντιγραφή κειμένου και σελ 8 ενότητα 11: Γραφικά και εικόνες
 • Συμπληρώστε στη φωτοτυπία τις ερωτήσεις
 • Φτιάξτε τις δραστηριότητες στο netbook και φέρτε το αρχείο με στικάκι.
γ) Ερωτήσεις – Δραστηριότητες εδώ

16ο Μάθημα

 • Επιλογή εργασίας: Σεισμός, Πυρκαγιά, Καταιγίδα, Πλημμύρα, Χιόνι, Καύσωνας
 • Συλλογή και αξιολόγηση υλικού
 • Συμπλήρωση Φύλλου εργασιών

(αναφορά της πηγής στην εργασία μας)
17ο Μάθημα

 • Συνεχιση εργασίας – Αξιοποίηση υλικού
 • Εισαγωγή εικόνων
 • Παιχνίδια εξοικείωσης με τις έννοιες

(αναφορά της πηγής στην εργασία μας)

18ο Μάθημα

1. Χρήσιμες Διευθύνσεις

 • www.safeline.gr (συμβουλές, νομοθεσία,καταγγελίες)
 • www.saferinternet.gr (ενότητα για μεγάλους, εφήβους, μικρούς)
 • ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 800 11 800 15 (γραμμή βοήθειας: συμβουλές – εθισμός στο διαδίκτυο – Μονάδα Εφηβικής Υγείας Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυρακού)

2. Σχετικά βίντεο

 • Βάλτε τέλος στην ηλεκτρονική παρενόχληση
 • Ψάρεμα προσωπικών στοιχείων
 • Think U know
 • Everyone Knows Your Name
 • Facebook In Reality
19ο Μάθημα
1. Χρήσιμες Διευθύνσεις

 • www.safeline.gr
 • www.saferinternet.gr
 • ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 800 11 800 15

2. Εργασία για το σπίτι – χειρόγραφη ή στο netbook με στοιχεία από εγκυκλοπαίδεια ή σχολικά βιβλία ή βιβλία

 • Μαζί με τους γονείς σας επιλέξτε μια προσωπικότητα που σας κάνει εντύπωση. Η προσωπικότητα αυτή μπορεί να είναι από το χώρο των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών από οποιαδήποτε χώρα ή χρονική εποχή.
 • Παρουσιάστε τη ζωή και το έργο του παίρνοντας στοιχεία από εγκυκλοπαίδεια ή βιβλίο και αναφέρετε τις πηγές.
 • Γράψτε και εξηγείστε γιατί διαλέξατε  αυτό το πρόσωπο, τι σας αρέσει, τι το σπουδαίο έχει.

3. Γιατί πρωτοχρησιμοποιήθηκαν τα greeklish; Γιατί χρησιμοποιούνται τώρα; Πρέπει ή όχι να τα χρησιμοποιούμε ή γιατί; Γιατί δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούμε; (κρίσεως)

4. Τι σημαίνουν τα κεφαλαία στο διαδίκτυο; Τα χρησιμοποιούμε ή όχι και γιατί;

20ο Μάθημα
α) Ο υπολογιστής στην καθημερινή ζωή (Σελ 96 – 100)
β) Νέες Τεχνολογίες στο επάγγελμα (Σελ 166 – 170)

 1. Ποιές αλλαγές έφεραν οι νέες τεχνολογίες σο επάγγελμα;
 2. Γράψτε θετικές και αρνητικές επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στο επάγγελμα.
 3. Τι αλλάζει στα προσόντα που πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος.
  Δια Βίου Μάθηση
  • Δεξιότητα να βρίσκω τη νέα απαιτούμενη γνώση
  • Δεξιότητα συνεργασίας με άλλα άτομα και από πολλούς επιστημονικούς τομείς
  • Χρήση, γνώση νέων τεχνολογιών
  • Γνώση ξένων γλωσσών, όχι συνηθισμένων
 4. Τι ισχύει για το πλήθος των επαγγελμάτων που θα ακολουθήσει εξασκήσει κάποιος στη ζωή του; Πως εξηγείται αυτό;
γ) Ο υπολογιστής στην κοινωνία και τον πολιτισμό ( Σελ 208 – 212)

21ο Μάθημα
α) Ο υπολογιστής στην καθημερινή ζωή (Σελ 96 – 100)
β) Νέες Τεχνολογίες στο επάγγελμα (Σελ 166 – 170)
γ) Ο υπολογιστής στην κοινωνία και τον πολιτισμό ( Σελ 208 – 212)

Συνέχεια του προηγούμενου μαθήματος παρουσιάση των σχετικών εργασιών


Β’ Τάξη1ο Μάθημα: 

α) Εισαγωγή – Οδηγίες για το Μάθημα
β) Βασικές οδηγίες για εργασίες στον υπολογιστή εδώ
γ) Ερωτήσεις θεωρίας όλη η ύλη εδώ
2ο Μάθημα: 
α) Ψηφιακός Κόσμος (Α)
β) Παρουσίαση εδώ
γ) Ερωτήσεις – Ασκήσεις εδώ
3ο Μάθημα: 
α) Ψηφιακός Κόσμος (Β)
β) Παρουσίαση εδώ
γ) Ερωτήσεις – Ασκήσεις εδώ
4ο Μάθημα: 
α) Το Εσωτερικό του Υπολογιστή (Α)
β) Παρουσίαση εδώ
γ) Ερωτήσεις – Ασκήσεις εδώ
5ο Μάθημα: 
α) Το Εσωτερικό του Υπολογιστή (Β)
β) Παρουσίαση εδώ
γ) Ερωτήσεις – Ασκήσεις εδώ
δ) Να συνδεθούν οι κατάλληλες συσκευές εδώ
ε) Όλο το υλικο του υπολογιστή – Να συμπληρωθεί ότι λείπει εδώ
6ο Μάθημα: 
α) Πολυμέσα – Αλληλεπιδραστικότητα Σελ 113-114 & Χρήσεις πολυμέσων Σελ 119
β) Παρουσίαση εδώ
γ) Ερωτήσεις – Ασκήσεις εδώ
7ο Μάθημα: 
α) Εικόνα – φωτογραφία – Βίντεο – Κινούμενη εικόνα
β) Ήχος
γ) Παρουσίαση εδώ
δ) Ερωτήσεις – Ασκήσεις εδώ
8ο Μάθημα
α) Δίκτυα υπολογιστών Σελ 120 – 126
β) Παρουσίαση εδώ.
γ) Ασκήσεις εδώ
Βασικά σημεία
1. Τί είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;
2. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα των δικτύων;
3. Πως χωρίζονται τα δίκτυα σε κατηγορίες ανάλογα με την γεωγραφική τους κάλυψη;
4. α) Τι συνδέει το Διαδίκτυο; β) Με τι είδους πρόγραμμα περιηγούμαι σελίδες στο Διαδίκτυο; γ) Τι είναι το google;
5. Τι χρειάζομαι για να συνδεθώ στο Διαδίκτυο;
9ο Μάθημα
α) Αρχεία υπολογιστών Σελ 132 – 134
β) Παρουσίαση εδώ
γ) Ασκήσεις εδώ
Βασικά σημεία
1. Έννοια αρχείου υπολογιστή;
2. Χαρακτηριστικά αρχείου
 • όνομα (κυρίως όνομα και επέκταση)
 • μέγεθος αρχείου
 • τύπος αρχείου
10ο Μάθημα
α) Φάκελοι  Σελ 134 – 138 – Γραπτώς 2, 3, 4 σελ 138
β) Παρουσίαση  εδώ
γ) Ασκήσεις εδώ
Βασικά σημεία
1. Έννοια φακέλου και υποφακέλου υπολογιστή;
2. Δενδροειδής δομή.
3. Εργασίες με αρχεία και φακέλους
 • διαχειριστής αρχείων
 • δημιουργία φακέλων – υποφακέλων
 • αντιγραφή αρχείων – μετακίνηση αρχείων
 • μετονομασία – διαγραφή
11ο Μάθημα
α) Βοήθεια στον υπολογιστή Σελ 139 – 142 – Γραπτώς 2, 3, 4 σελ 138
β) Παρουσίαση  εδώ
γ) Ασκήσεις εδώ
Βασικά σημεία
1. Έννοια της βοήθειας του υπολογιστή, μορφή υπερκειμένου.
2. Ευρετήριο
3. Αναζήτηση στη βοήθεια, λέξεις κλειδιά
12ο Μάθημα
α) Αναζήτηση πληροφοριών στον παγκόσμιο ιστό  Σελ 146 – 150
β) Δραστηριότητα
 • Αντιγράψτε  από τον φάκελό σας στον server το έγγραφο “Μουσεία – Πρότυπο Εργασίας” στον φάκελο του υπολογιστή σας.
 • Χρησιμοποιείστε τη μηχανή αναζήτησης google και κάντε αναζήτηση με λέξη κλειδί “μουσεία” με σκοπό να εντοπίσετε ιστοσελίδα με κατάλογο των μουσείων στην Ελλάδα.
 • Διαλέξτε την ιστοσελίδα του υπουργείου πολιτισμού και τουρισμού ώστε από τον αλφαβητικό κατάλογο των μουσείων να επιλέξετε ένα μουσείο για παρουσίαση.
 • Ανοίξτε το προηγούμενο πρότυπο έγγραφο, συμπληρώστε τον τίτλο του επιλεγμένου μουσείου καθώς και περιγραφή, ιστορικό για αυτό.
 • Κλείστε την εργασία σας, θα ολοκληρωθεί στο επόμενο μάθημα.
γ) Παρουσίαση εδώ
δ) Ασκήσεις εδώ
Βασικά σημεία
1. Έννοια Διαδικτύου (υλικο, συνδέει υπολογιστές και δίκτυα σε όλο τον κόσμο)
2. Έννοια Παγκόσμιου Ιστού (άυλο, συνδέει ψηφιακά έγγραφα, ιστοσελίδες που είναι αποθηκευμένες στους υπολογιστές του διαδικτύου)
3. Τρόποι εύρευσης, παρουσίασης της πληροφορίας
 • γνωστή διεύθυνση
 • θεματικοί κατάλογοι
 • Μηχανές αναζήτησης
4. Αξιοπιστία των πληροφοριών που βρίσκουμε.
13ο Μάθημα
α) Επανάληψη: Αναζήτηση πληροφοριών στον παγκόσμιο ιστό  Σελ 146 – 150
β) Ολοκλήρωση εργασίας
 • Ανοίξτε το έγγραφο που δημιουργήσατε την προηγούμενη φορά.
 • Ενημερώστε τις ζητούμενες πληροφορίες όπως διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, ώρες λειτουργίας, εισιτήριο, ΑΜΕΑ, ιστοσελίδα του μουσείου
 • Εισάγετε μια εικόνα από την σελίδα που είσαστε ή κάντε αναζήτηση εικόνας
 • Μορφοποιείστε σύμφωνα με το δοσμένο παράδειγμα.
 • Κάντε ρυθμίσεις και εκτυπώστε την εργασία σας.
γ) Αναρτήστε στο ιστολόγιο του μαθήματος την εργασία σας. Θυμηθείτε να βάλετε τις κατάλληλες ετικέτες.
14ο Μάθημα
α) Φύλλο Υπολογισμών  Σελ 151 – 153
β) Γραπτώς 2 Σελ 158
γ) Γραπτώς “Σε τι μας χρησιμεύει ένα πρόγραμμα “Φύλλου Υπολογισμών;”
δ) Κύρια σημεία
 1. Στήλες, γραμμές -> ορθογώνια -> κελιά
 2. Ενεργό κελί: έντονο περίγραμμα – εκεί ενεργώ, εκεί εμφανίζεται ό,τι πληκτρολογώ
 3. Διεύθυνση κελιού: γράμμα στήλης και αριθμός γραμμής – φανερώνει τη θέση του κελιού στο φύλλο
 4. Περιεχόμενο κελιού = ό,τι πληκτρολογώ, ό,τι εισάγω
  • κείμενο
  • αριθμός
  • ..
  • ..
 5. Οι πέντε μορφές του δείκτη του ποντικιού
  • άσπρος πλακέ – μέσα στο κελί
  • μικρός μαύρος στη κάτω δεξιά γωνία – χερούλι γεμίσματος
  • λεπτός μαύρος με βέλη – στο περίγραμμα του κελιού
  • βέλη κατακόρυφα στα ονόματα των στηλών ή οριχόντια στους αριθμούς των γραμμών
  • σταυρός με οριζόντια βέλη στα όρια στηλών ή με κατακόρυφα βέλη στα όρια γραμμών
 6. Πληκτρολογείστε τον πίνακα που σας δίνεται στο εργαστήριο και αποθηκεύστε τον στον φάκελό σας με το όνομα “Χόμπυ”
  • Δεν κάνω ρυθμίσεις ή μορφοποιήσεις
  • Με αριστερό ALT + Enter ανοίγω 2η γραμμή μέσα στο κελί
15ο Μάθημα
α) Φύλλο Υπολογισμών  Σελ 151 – 153 επανάληψη
β) Εισαγωγή γραμμών – εισαγωγή στηλών
γ) Αυτόματο Γέμισμα
δ) Μορφοποίηση κελιών: περιγράμματα – στοίχιση κατακόρυφη κ οριζόντια, γραμματοσειρά,
ε) Διαμόρφωση σςλίδας – περιθώρια
στ) Προεπισκόπηση εκτύπωσης και εκτύπωση
16ο Μάθημα
α) Φύλλο Υπολογισμών  Σελ 151 – 157 επανάληψη
β) Αλγεβρικοί Τύποι
γ) Αυτόματο Άθροισμα
δ) Υπολογισμός αρχικών τιμών – Αξίας ΦΠΑ – Τελικών Τιμών
ε) Διαμόρφωση σελίδας – περιθώρια
στ) Προεπισκόπηση εκτύπωσης και εκτύπωση
17ο Μάθημα
 • Δημιουργία Γραφήματος
 • Τύποι:: Ράβδοι, Στήλες, Πίτα
 • Συμπλήρωση, επεξεργασία στοιχείων
 • Μορφοποιήσεις Γραφήματος
18ο Μάθημα
 • Ταξινόμηση Κατάστασης
 • Φίλτρο
19ο Μάθημα
1. Χρήσιμες
Διευθύνσεις
 • www.safeline.gr (συμβουλές,
  νομοθεσία,καταγγελίες)
 • www.saferinternet.gr (ενότητα για
  μεγάλους, εφήβους, μικρούς)
 • ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 800 11 800 15 (γραμμή
  βοήθειας: συμβουλές – εθισμός στο διαδίκτυο – Μονάδα Εφηβικής Υγείας
  Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυρακού)
2. Σχετικά βίντεο
 • Βάλτε
  τέλος στην ηλεκτρονική παρενόχληση
 • Ψάρεμα προσωπικών στοιχείων
 • Think
  U know
 • Everyone Knows Your Name
 • Facebook In Reality
20ο Μάθημα
1. Χρήσιμες Διευθύνσεις
 • www.safeline.gr
 • www.saferinternet.gr
 • ΥποΣΤΗΡΙΖΩ
  800 11 800 15
2. Εργασία για το σπίτι – χειρόγραφη με
στοιχεία από εγκυκλοπαίδεια ή σχολικά βιβλία ή βιβλία
 • Μαζί με
  τους γονείς σας επιλέξτε μια προσωπικότητα που σας κάνει εντύπωση. Η
  προσωπικότητα αυτή μπορεί να είναι από το χώρο των επιστημών, των
  γραμμάτων και των τεχνών από οποιαδήποτε χώρα ή χρονική εποχή.
 • Παρουσιάστε
  τη ζωή και το έργο του παίρνοντας στοιχεία από εγκυκλοπαίδεια ή βιβλίο
  και αναφέρετε τις πηγές.
 • Γράψτε και εξηγείστε γιατί διαλέξατε
  αυτό το πρόσωπο, τι σας αρέσει, τι το σπουδαίο έχει.
3. Γιατί πρωτοχρησιμοποιήθηκαν τα greeklish; Γιατί χρησιμοποιούνται τώρα;
Πρέπει ή όχι να τα χρησιμοποιούμε ή γιατί; Γιατί δεν πρέπει να τα
χρησιμοποιούμε; (κρίσεως)
4. Τι σημαίνουν τα κεφαλαία στο
διαδίκτυο; Τα χρησιμοποιούμε ή όχι και γιατί;
21ο Μάθημα
α) Ο υπολογιστής στην καθημερινή ζωή (Σελ 96 – 100)
β) Νέες Τεχνολογίες στο επάγγελμα (Σελ 166 – 170)
 1. Ποιές αλλαγές
  έφεραν οι νέες τεχνολογίες σο επάγγελμα;
 2. Γράψτε θετικές και
  αρνητικές επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στο επάγγελμα.
 3. Τι αλλάζει στα προσόντα που πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος.
  Δια Βίου Μάθηση
  • Δεξιότητα να βρίσκω τη νέα απαιτούμενη γνώση
  • Δεξιότητα
   συνεργασίας με άλλα άτομα και από πολλούς επιστημονικούς τομείς
  • Χρήση,
   γνώση νέων τεχνολογιών
  • Γνώση ξένων γλωσσών, όχι συνηθισμένων
 4. Τι ισχύει για το πλήθος των επαγγελμάτων που θα ακολουθήσει εξασκήσει
  κάποιος στη ζωή του; Πως εξηγείται αυτό;
γ) Ο υπολογιστής
στην κοινωνία και τον πολιτισμό ( Σελ 208 – 212)

Γ’ Τάξη
1ο Μάθημα: 
α) Οδηγίες για το Μάθημα
β) Εισαγωγή και ύλη του μαθήματος
γ) Συνολικές ερωτήσεις θεωρίας εδώ
δ) Βασικές οδηγίες για εργασίες στον υπολογιστή εδώ
2ο Μάθημα: 
α) Η Έννοια του Προβλήματος
β) Βασικές έννοιες εδώ
γ) Παρουσίαση εδώ
3ο Μάθημα: 
α) Ο Αλγόριθμος και οι Ιδιότητές του
 • κάποτε να τελειώνει
 • αποτελεσματικός
 • ακρίβεια – σαφήνεια οδηγιών
 • οδηγίες με πολύ απλά λόγια
 • β) Βασικές έννοιες εδώ
  γ) Παρουσίαση εδώ
  4ο Μάθημα: 
  α) Υπολοίηση Αλγορίθμου μέσω Υπολογιστή (Α)
  Ανάλυση προβλήματος
  Σκέφτομαι τον τύπο που ταιριάζει πχ Ε=Β*Υ/2
  Αν χρειάζεται λύνω τον τύπο ως προς το ζητούμενο
  Ξεχωρίζω τα δεδομένα που πρέπει να έχω ( και είναι στο 2ο μέλος)
  και το/α ζητούμενο/α (που είναι στο 1ο μέλος)
  Περιγραφή στης λύσης (Αλγόριθμος)
  Α μέρος: Διαβάζω – Καταχωρώ τα δεδομένα (είσοδος δεδομένων στον υπολογιστή)
  Β μέρος: Εκτελώ τις πράξεις (επεξεργασία δεδομένων)
  Γ μέρος: Εκτυπώνω τα αποτελέσματα (έξοδος πληροφοριών)
  β) Βασικές έννοιες εδώ
  γ) Παρουσίαση εδώ
  5ο Μάθημα: 
  α) Υπολοίηση Αλγορίθμου με Υπολογιστή (Β μέρος), σελ 182 – 185
  β) Προφορικά 6, 7, 8 σελ 185
  γ) Γραπτώς 7 σελ 201 και 2 θ, ι, κ φωτοτυπίας
  δ) Βασικές έννοιες εδώ
  ε) Παρουσίαση εδώ
  6ο Μάθημα:
  α) Φτιάχνουμε αλγορίθμους Άσκηση 2
  β) Το περιβάλλον προγραμματισμού Microworlds Pro Σελ 186 – 187
  γ) Βασικές έννοιες – Ερωτήσεις – Ασκήσεις  εδώ
  δ) Παρουσίαση εδώ
  7ο Μάθημα: 
  α) ξανά: Το περιβάλλον προγραμματισμού Microworlds Pro – Σελ 186 – 187
  β) Ο αλγόριθμος Άσκησης  γίνεται πρόγραμμα
  γ) Μεταβλητές – καταχώρηση τιμής – χρήση σε πράξεις – εμφάνιση τιμής – Σελ 193 – 194
  δ) Εντολή Εξόδου Δείξε – Σελ 187 – 188
  ε) Βασικές έννοιες – Ερωτήσεις – Ασκήσεις  εδώ
  8ο Μάθημα: 
  α) Ο αλγόριθμος Άσκησης 2β γίνεται πρόγραμμα
  β) Μεταβλητές – καταχώρηση τιμής – χρήση σε πράξεις – εμφάνιση τιμής – Σελ 193 – 194
  γ) Εντολή Εξόδου Δείξε – Σελ 187 – 188
  δ) Βασικές έννοιες – Ερωτήσεις – Ασκήσεις  εδώ
  9ο Μάθημα: 
  α) Επανάληψη: Μεταβλητές – καταχώρηση τιμής – χρήση σε πράξεις – εμφάνιση τιμής  Σελ 193 – 194
  β) Επανάληψη: Εντολή Εξόδου Δείξε – Σελ 187 – 188
  γ) Διαδικασίες: ορισμός – σύνταξη – εκτέλεση Σελ 191 – 192
  δ) Βασικές έννοιες – Ερωτήσεις – Ασκήσεις  εδώ
  10ο Μάθημα: 
  α) Επανάληψη: Διαδικασίες: ορισμός – σύνταξη – εκτέλεση Σελ 191 – 192
  β) Επανάληψη: Εντολή Εξόδου Δείξε – Σελ 187 – 188
  γ) Επανάληψη: Εντολή εκχώρησης “Κάνε” – Σελ 193
  δ) Βασικές έννοιες – Ερωτήσεις – Ασκήσεις  εδώ
  11ο Μάθημα: 
  α) Η Logo και ο σχεδιασμός γεωμετρικών σχημάτων  Σελ 189 – 190
  β) Εντολές κίνησης της χελώνας Σελ 189
  • μπ βήμα
  • πι βήμα
  • δε μοίρες
  • αρ μοιρες

  • στκ
  • στα

  • σβγ
  • σβε
  γ) Γραπτώς 6  Σελ 194
  12ο Μάθημα: 
  α) Επαναληψη: Η Logo και ο σχεδιασμός γεωμετρικών σχημάτων  Σελ 189 – 190
  β) Δομή επανάληψης Σελ 190
  • Σύνταξη: επανάλαβε αριθμός_επαναληψεων [λιστα οδηγιών]
  γ) Δραστηριότητες   Σελ 190 και 192
  13ο Μάθημα: 
  α) Σχεδιασμός κανονικών πολυγώνων
  • η εξωτερική γωνία κατά την οποία στρίβει η χελώνα ισούται με την επίκεντρη του πολυγώνου οπότε και είναι 360/ν
  • για ν_γωνο
   στκ
   επαναλαβε ν [μπ βημα δε 360  /  ν]
   τελος
  • για κυκλος
   στκ
   επαναλαβε 360 [μπ 1 σε 1]    * δηλ 360/360
   τελος
  14ο Μάθημα: 
  α) Συζήτηση και επιλογή εργασιών.
  β) Θέμα 1: Ευρώπη: Κράτη και πρωτεύουσες
  Θέμα 2: Πόλεις της Ελλάδας
  γ) Αναζήτηση πληροφοριών, συλλογή, αξιολόγηση
  15ο Μάθημα: 
  α) Σύνθεση εργασίας με βάση το πρύτυπο
  β) Εύρεση εικόνων, χαρτών, σημαίων
  γ) Καταγραφή πηγών
  δ) Προεπισκόπηση εκτύπωση – Διαμόρφωση σελίδας – εκτύπωση
  16ο Μάθημα: 
  α) Σύνδεση στον blogger με λογαριασμό συγγραφέα
  β) Δημιουργία νέας ανάρτησης
  γ) Τίτλος ανάρτησης, κείμενο, εισαγωγή εικόνας, εισαγωγή συνδέσμου,πηγές, ετικέτες
  δ) Δημοσίευση ανάρτησης
  17ο Μάθημα:
  • Επιλογή εργασίας: Ιστορία υπολογιστών, Υλικό, Λογισμικό και
   επαγγέλματα, Πληροφορική και αγορά εργασίας
  • Δημιουργία ομάδων,
   μοίρασμα εργασιών
  • Συλλογή, αξιολόγηση υλικού, συμπλήρωση φύλλου εργασίας
  18ο Μάθημα
  • Συνεχιση εργασίας – Αξιοποίηση υλικού
  • Εισαγωγή εικόνων
  (αναφορά της πηγής στην εργασία μας)
  19ο Μάθημα
  1. Χρήσιμες
  Διευθύνσεις
  • www.safeline.gr (συμβουλές,
   νομοθεσία,καταγγελίες)
  • www.saferinternet.gr (ενότητα για
   μεγάλους, εφήβους, μικρούς)
  • ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 800 11 800 15 (γραμμή
   βοήθειας: συμβουλές – εθισμός στο διαδίκτυο – Μονάδα Εφηβικής Υγείας
   Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυρακού)
  2. Σχετικά βίντεο
  • Βάλτε
   τέλος στην ηλεκτρονική παρενόχληση
  • Ψάρεμα προσωπικών στοιχείων
  • Think
   U know
  • Everyone Knows Your Name
  • Facebook In Reality
  20ο Μάθημα
  1. Χρήσιμες Διευθύνσεις
  • www.safeline.gr
  • www.saferinternet.gr
  • ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 800 11 800 15
  2. Εργασία για το σπίτι – χειρόγραφη με στοιχεία από εγκυκλοπαίδεια ή σχολικά βιβλία ή βιβλία
  • Μαζί με τους γονείς σας επιλέξτε μια προσωπικότητα που σας κάνει εντύπωση. Η προσωπικότητα αυτή μπορεί να είναι από το χώρο των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών από οποιαδήποτε χώρα ή χρονική εποχή.
  • Παρουσιάστε τη ζωή και το έργο του παίρνοντας στοιχεία από εγκυκλοπαίδεια ή βιβλίο και αναφέρετε τις πηγές.
  • Γράψτε και εξηγείστε γιατί διαλέξατε  αυτό το πρόσωπο, τι σας αρέσει, τι το σπουδαίο έχει.
  3. Γιατί πρωτοχρησιμοποιήθηκαν τα greeklish; Γιατί χρησιμοποιούνται τώρα; Πρέπει ή όχι να τα χρησιμοποιούμε ή γιατί; Γιατί δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούμε; (κρίσεως)
  4. Τι σημαίνουν τα κεφαλαία στο διαδίκτυο; Τα χρησιμοποιούμε ή όχι και γιατί;
  21ο Μάθημα
  α) Ο υπολογιστής στην καθημερινή ζωή (Σελ 96 – 100)
  β) Νέες Τεχνολογίες στο επάγγελμα (Σελ 166 – 170)
  1. Ποιές αλλαγές έφεραν οι νέες τεχνολογίες σο επάγγελμα;
  2. Γράψτε θετικές και αρνητικές επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στο επάγγελμα.
  3. Τι αλλάζει στα προσόντα που πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος.
   Δια Βίου Μάθηση
   • Δεξιότητα να βρίσκω τη νέα απαιτούμενη γνώση
   • Δεξιότητα συνεργασίας με άλλα άτομα και από πολλούς επιστημονικούς τομείς
   • Χρήση, γνώση νέων τεχνολογιών
   • Γνώση ξένων γλωσσών, όχι συνηθισμένων
  4. Τι ισχύει για το πλήθος των επαγγελμάτων που θα ακολουθήσει εξασκήσει κάποιος στη ζωή του; Πως εξηγείται αυτό;
  γ) Ο υπολογιστής στην κοινωνία και τον πολιτισμό ( Σελ 208 – 212)  4.   ΔΕΠΣ και ΑΠΣ Πληροφορικής Γυμνασίου
  Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συμβουλεύονται το ΔΕΠΣ και το ΑΠΣ Πληροφορικής  στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

   Πληροφορική
  Πλαίσιο Σπουδών
  Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και  Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών ( ΑΠΣ) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για την Πληροφορική
  ΔΕΠΠΣ / ΑΠΣ Δημοτικού
  ΔΕΠΠΣ / ΑΠΣ Γυμνασίου
  Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΕΠΠΣ) Γενικού Λυκείου.
  Συντάκτης: tsomokou

  2ο Γυμνάσιο Χαλκίδας


  Περισσότερες πληροφορίες

  Αφήστε μια απάντηση

  Top
   
  Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων