Η δική μας απάντηση και συμμετοχή:

Σήμερα στην συνάντηση της ομάδας των μαθητών μου, συζητήθηκε το θέμα της τηλεδιάσκεψης με το 49ο Γυμνάσιο Αθήνας. Αποφασίστηκε να ετοιμάσουμε μια μικρή παρουσίαση των εαυτών μας και να κάνουμε ερωτήσεις στα παιδιά του 49ου για να τα «γνωρίσουμε». Για αυτό τον λόγο οι μαθητές ανέλαβαν να ετοιμάσουν ένα αρχείο με την παρουσίαση τους, καθώς και την παρουσίαση των άλλων μαθητών με στοιχεία που θα προκύψουν μέσα από την συζήτηση. Το αποτέλεσμα (σε μορφή που θα αποφασιστεί) θα το στείλουμε και στο 49ο.

Περιμένουμε και τα άλλα σχολεία για να επικοινωνήσουμε!