Βασική Υποστήριξη της Ζωής σ’ ενήλικα

Παρακάτω παρέχεται ένα βίντεο για το πως κάνουμε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση σ’ έναν ενήλικα.   Επίσης, στην παρακάτω παρουσίαση του Slideshare, περιλαμβάνονται γενικότερες πρώτες βοήθειες που είναι χρήσιμες για κάθε εκπαιδευτικό.        

Βασικές Πρώτες Βοήθειες-Δοκιμή

Εκμάθηση εφαρμογής βασικής υποστήριξης ζωής (BLS) με τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (ΑΕΑ) Η βασική υποστήριξη ζωής (BLS) με τη χρήση του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (AEA) είναι ένα από τα πρώτα επίπεδα φροντίδας σε θύμα που βρίσκεται σε καρδιακή ανακοπή.…