Μηνιαία Αρχεία: Μάιος 2019

1η δραστηριότητα

Δραστηριότητα 1η: Εκφώνηση: Οι επιμορφούμενοι καλούνται: Με τη βοήθεια μιας μηχανής αναζήτησης: να αναζητήσουν ένα βίντεο που θα μπορούσαν να το αξιοποιήσουν διδακτικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους να δημιουργήσουν ένα έγγραφο κειμένου (το πολύ 200 λέξεις) κάνοντας αναφορά … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | 3 Σχόλια

1η δραστηριότητα

Ονοματεπώνυμο: Τσαλικίδης Γεώργιος (ατομική) Ονοματεπώνυμο: Τσαλικίδης Γεώργιος Ομάδα: Μελισίδης Κωνσταντίνος, Τσαλικίδης Γεώργιος, Μπαλαμπανίδου Ζαφείρα (ομαδική)   Δραστηριότητα 1η: Εκφώνηση: Οι επιμορφούμενοι καλούνται: Με τη βοήθεια μιας μηχανής αναζήτησης: να αναζητήσουν ένα βίντεο που θα μπορούσαν να το αξιοποιήσουν διδακτικά στο … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | 2 Σχόλια

1η Δραστηριότητα

Ονοματεπώνυμο: Τσαλικίδης Γεώργιος (ατομική) Ονοματεπώνυμο: Τσαλικίδης Γεώργιος Ομάδα: Μελισίδης Κωνσταντίνος, Τσαλικίδης Γεώργιος, Μπαλαμπανίδου Ζαφείρα (ομαδική) Δραστηριότητα 1η: Εκφώνηση: Οι επιμορφούμενοι καλούνται: Με τη βοήθεια μιας μηχανής αναζήτησης: να αναζητήσουν ένα βίντεο που θα μπορούσαν να το αξιοποιήσουν διδακτικά στο γνωστικό … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | 1 σχόλιο