1η Δραστηριότητα

Οι επιμορφούμενοι καλούνται: Με τη βοήθεια μιας μηχανής αναζήτησης:

  • να αναζητήσουν ένα βίντεο που θα μπορούσαν να το αξιοποιήσουν διδακτικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους
  • να δημιουργήσουν ένα έγγραφο κειμένου (το πολύ 200 λέξεις) κάνοντας αναφορά στη διδακτική αξιοποίηση του ευρήματος. Στο αρχείο κειμένου να υπάρχει σύνδεσμος (υπερσύνδεση) προς το βίντεο

 

Απευθύνεται σε  μαθητές της  Α ΄ Λυκείου  στο μάθημα της Γεωμετρίας το οποίο  αναφέρεται στο κεφάλαιο  ισότητας  τριγώνων.

Είναι μια γρήγορη επανάληψη  των κύριων  και των δευτερευόντων στοιχείων ενός τριγώνου. Αναλύονται τα είδη των τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές τους. Γίνεται μια αναφορά στα ίσα τρίγωνα .

https://www.youtube.com/watch?v=gQDI7y_iYMY

 

Με την παρουσίαση αυτή κεντρίζεται το ενδιαφέρον του μαθητή ενεργοποιείται η αυτενέργεια του και καταφέρνει να προσελκύσει την προσοχή των παιδιών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία παρατηρούν την εναλλαγή των σχημάτων και τις ιδιότητές τους. Έτσι ο μαθητής έχει την δυνατότητα  να συμμετέχει στο μάθημα (μετατρέποντάς το σε παιχνίδι) που είναι και το ζητούμενο  της διδασκαλίας  με Τ.Π.Ε.

Καλύπτει κενά, απευθύνεται σ΄ όλους  και ο καθένας μπορεί να βρει οτιδήποτε δεν γνωρίζει. Αυξάνει την αποδοτικότητα. Καθοδηγεί σωστά. Δίνει κατευθυντήριες  γραμμές και οριοθετεί τους στόχους και τη γνώση του μαθητή.

Ο μαθητής ξεφεύγει  από  την μετωπική διδασκαλία του καθηγητή προς αυτόν και ενισχύεται η αυτοπεποίθησή του.

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Μία απάντηση στο 1η Δραστηριότητα

Αφήστε μια απάντηση