tsaldari's blog

Παρέχεται από το Blogs.sch.gr

Μ-δραστηριότητα

Φεβ 201911

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β1

ΑΤΟΜΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ Μ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

Γνωστικό αντικείμενο:  Αγγλικά

Τίτλος μσεναρίου: “Give Peace a Hug”

Τάξη: Γ’ Γυμνασίου

Διάρκεια μαθήματος: 1 διδακτική ώρα.

Χώρος υλοποίησης μαθήματος: Αίθουσα υπολογιστών και διαδραστικού πίνακα

Η τάξη αποτελείται από 16 μαθητές ηλικίας 14-15 ετών. Το επίπεδο γλωσσομάθειας κυμαίνεται απόB1 έως Β1+ σύμφωνα με το Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Σκοπός

Η δημιουργική προσέγγιση της γνώσης και η προώθηση της ενσυναίσθησης και της έκφρασης συναισθημάτων μέσω τραγουδιών και κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων

Στόχοι

Παιδαγωγικοί

 • Να συνεργαστούν αρμονικά προς την επίτευξη ενός κοινού στόχου
 • Να εστιάσουν στη σημασία της ειρήνης στον κόσμο
 • Να αναλογιστούν τα δεινά του πολέμου
 • Να καλλιεργήσουν την δημιουργικότητά τους χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία

Γνωστικοί

 • Να ανακαλέσουν και να χρησιμοποιήσουν λεξιλόγιο και συντακτικές δομές κατάλληλες για το θέμα
 • Να εξασκήσουν μ-δεξιότητες (εντοπισμού κύριας ιδέας και επιμέρους στοιχεία) (skimming, scanning)
 • Να βελτιώσουν δεξιότητες κατανόησης με χρήση των συμφραζομένων (context)
 • Να χρησιμοποιήσουν ένα άλλο γλωσσικό κώδικα για να εκφράσουν προσωπικά συναισθήματα και σκέψεις.

Τεχνολογικοί

 • Να βελτιώσουν δεξιότητες πλοήγησης στο διαδίκτυο και εύρεσης συγκεκριμένων πληροφοριών
 • Να εξοικειωθούν με διάφορα λογισμικά παρουσίασης περιεχομένου
 • Να αξιοποιήσουν κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία και να εκφραστούν δημιουργικά

 

Συνοπτική περιγραφή

Η μ-δραστηριότητα εντάσσεται στα πλαίσια του εορτασμού της παγκόσμιας μέρας για την ειρήνη(21 Σεπτεμβρίου). Είναι μια εμβόλιμη δραστηριότητα που σκοπό έχει να στρέψει το βλέμμα των παιδιών στο πιο σημαντικό αγαθό για την ανθρωπότητα σπάζοντας παράλληλα τη ρουτίνα του μαθήματος. Δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να εκτεθούν σε αυθεντικό υλικό και να εκφράσουν συναισθήματα σε άλλο γλωσσικό κώδικα.

Κατά τη διάρκειά της η εκπαιδευτικός μένει στο παρασκήνιο και αφήνει τους μαθητές να απολαύσουν τα τραγούδια και να αναπτύξουν τη φαντασία τους. Έμφαση δίνεται όχι τόσο στη γλωσσική ακρίβεια όσο στην επικοινωνία και στην πηγαία έκφραση του συναισθήματος. Παράλληλα ενισχύεται η συμμετοχή όλων και τονίζεται ότι η συνεργατική προσπάθεια μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να φέρει.

Οι μαθητές ενημερώνονται ότι θα ακούσουν κάποια τραγούδια που υμνούν την ειρήνη. Χωρίζονται σε τρεις ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Κάθε ομάδα ακούει ένα τραγούδι και έπειτα χρησιμοποιεί ένα ψηφιακό εργαλείο για να εκπονήσει την εργασία που της ανατίθεται.

 

H 1η ομάδα θα ακούσει το ‘Imagine του John Lennon, και θα δημιουργήσει δύο συννεφόλεξα, ένα με τα μηνύματα του τραγουδιού και ένα με τα αντίθετά του. Θα χρησιμοποιήσει δύο εργαλεία το tagul https://wordart.com  και το tagxedo http://www.tagxedo.com.

Η 2η θα ακούσει το ‘If everybody cared των Nickelback και θα εστιάσει στο κεντρικό νόημα του τραγουδιού δηλ. θα εντοπίσει το αντιπολεμικό του μήνυμα και θα δημιουργήσει μία παρουσίαση με το photo story που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή. Καλούνται να γράψουν δικές τους σκέψεις και συναισθήματα και να χρησιμοποιήσουν εικόνες από πίνακες ζωγραφικής. Προτείνεται η σελίδα

https://www.healing-power-of-art.org/artists-for-world-peace-exhibition

Η 3η θα ακούσει το ‘Blowinin the Wind του Bob Dylan και θα σχεδιάσει ένα βίντεο παρουσίασης με το animoto https://animoto.com/projects τα παιδιά ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν και αποφθέγματα για την ειρήνη που μπορούν να βρουν κάποια στην ιστοσελίδα http://wisdomquotes.com/peace-quotes

 

Στο τέλος όλες οι ομάδες θα επισκεφτούν τον ψηφιακό πίνακα που δημιούργησε η εκπαιδευτικός http://linoit.com/users/tsaldari/canvases/Give%20Peace%20a%20Hug και θα ακούσουν το Give Peace a Chance του John Lennon

Εκεί θα γράψουν μηνύματα, να ανεβάσουν φωτογραφίες ή λόγια διασήμων ανθρώπων για την ειρήνη.

Παρατήρηση: Οι μαθητές θα ακούσουν τα τραγούδια και θα διαβάσουν τους στίχους χωρίς να δουν βίντεο για να στηριχθούν στη δική τους δημιουργική προσέγγιση όσον φορά την επιλογή των εικόνων.

 

Φύλλο Εργασίας

Give Peace a Hug

Ομάδα 1η

Ακούστε το τραγούδι Imagine του John Lennon

https://archive.org/details/Imagine_393

και διαβάστε τους στίχους https://www.azlyrics.com/lyrics/johnlennon/imagine.html

Σχεδιάστε δύο συννεφόλεξα, το ένα με λέξεις που σας εντυπωσίασαν από τους στίχους και το άλλο με τις αντίθετές τους. Θα χρησιμοποιήσετε το https://wordart.com για το ένα, και το tagxedo για το άλλο http://www.tagxedo.com

Ομάδα  2η

Ακούστε το τραγούδι If Everybody Cared των Nickelback. https://archive.org/details/acidplanet-audio-00937516

Διαβάστε τους στίχους, https://www.azlyrics.com/lyrics/nickelback/ifeveryonecared.html

εντοπίστε την ευχή που εκφράζουν και με βάση αυτό το μήνυμα ετοιμάστε μια παρουσίαση με το photo story. Χρησιμοποιείστε στίχους του τραγουδιού και δικές σας σκέψεις – συναισθήματα. Εισάγετε εικόνες από πίνακες ζωγραφικής. Προτείνεται η ιστοσελίδα:

https://www.healing-power-of-art.org/artists-for-world-peace-exhibition

Ομάδα 3

Ακούστε το τραγούδι  Blowinin the Wind του Bob Dylan,

https://www.dropbox.com/s/onwaji30ce6akhg/Bob%20Dylan%20-%20Blowin%27%20in%20the%20Wind%20%28Audio%29.mp3?dl=0

διαβάστε τους στίχους

https://www.azlyrics.com/lyrics/bobdylan/blowininthewind.html

Δημιουργήστε ένα βίντεο με τη βοήθεια του https://animoto.com/projects Χρησιμοποιείστε και κάποια αποφθέγματα για την ειρήνη προτείνεται η σελίδα

http://wisdomquotes.com/peace-quotes

Όλες οι ομάδες

Συνδεθείτε στον ψηφιακό πίνακα στην ακόλουθη διεύθυνση http://linoit.com/users/tsaldari/canvases/Give%20Peace%20a%20Hug

και ακούστε το τραγούδι  Give Peace a chance του John Lennon. Ανεβάστε ένα μήνυμα για την ειρήνη που θα θέλατε να στείλετε στον κόσμο.

 

 

Shakespeare A Great Literature Figure

Ιαν 201912

Shakespeare (23rd April 1564 – 23rd April 1616) was an English poet, playwright, actor, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world’s greatest dramatist. At least 38 plays, 150 sonnets,  narrative poems have been attributed to him, and his plays have been translated into more than 50 languages. Today he continues to be celebrated for his psychologically complex characters and timeless insights into the human condition. He wrote immortal scenes which reflect human nature timelessly. Four centuries later, his plays still have the power to transform people’s lives. He wrote about love, death, joy grief, jealousy, hatred, which affect the course of our actions in any aspect of our existence.
His contemporary Ben Jonson says it best with his famous phrase:
“He was not of an age, but for all time”.

Sources:
https://www.sparknotes.com/shakespeare/
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare

MACBETH

 

The valuable time of the matures

Ιαν 201910

The valuable time of the Matures
Mário de Andrade

I counted my years and discovered that I have
less time to live going forward than I have lived until now.
I have more past than future.
I feel like the boy who received a bowl of candies.

The first ones, he ate ungracious,
but when he realized there were only a few left,
he began to taste them deeply.

I do not have time to deal with mediocrity.
I do not want to be in meetings where parade inflamed egos.
I am bothered by the envious, who seek to discredit
the most able, to usurp their places,
coveting their seats, talent, achievements and luck.
I do not have time for endless conversations,
useless to discuss about the lives of others
who are not part of mine.
I do not have time to manage sensitivities of people
who despite their chronological age, are immature.
I cannot stand the result that generates
from those struggling for power.
People do not discuss content, only the labels.
My time has become scarce to discuss labels,
I want the essence, my soul is in a hurry…
Not many candies in the bowl…
I want to live close to human people,
very human, who laugh of their own stumbles,
and away from those turned smug and overconfident
with their triumphs,
away from those filled with self-importance,
Who does not run away from their responsibilities ..
Who defends human dignity.
And who only want to walk on the side of truth
and honesty.
The essential is what makes
life worthwhile.
I want to surround myself with people,
who know how to touch the hearts of people ….
People to whom the hard knocks of life,
taught them to grow with softness in their soul.

Yes … I am in a hurry … to live with intensity
that only maturity can bring.
I intend not to waste any part of the goodies
I have left …
I’m sure they will be more exquisite,
than most of which so far I’ve eaten.
My goal is to arrive to the end satisfied and in peace
with my loved ones and my conscience.
I hope that your goal is the same,
because either way you will get there too .. «

Mário Raul de Morais Andrade (October 9, 1893 – February 25, 1945) was a Brazilian poet, novelist, musicologist, art historian and critic, and photographer. He has had an enormous influence on modern Brazilian literature, and as a scholar and essayist—he was a pioneer of the field of ethnomusicology—his influence has reached far beyond Brazil.

Learning

Ιαν 201519

Wordle: moodle

Climate change and global warming

Ιαν 201514

Climate change 

Climate encompasses the statistics of temperature, humidity, atmospheric pressure, wind, rainfall, atmospheric particle count and other meteorological elements in a given region over a long period of time. Climate can be contrasted to weather, which is the present condition of these same elements and their variations over shorter time periods.

Climate may be inherently variable as evidenced by the irregularity of the seasons from one year to another. This variability is normal and may remain partially understood. It is related to changes in ocean currents, volcanic eruptions, solar radiation and other components of the climate system. In addition, our climate also has its extremes (such as floods, droughts, hail, tornadoes and hurricanes), which can be devastating. However, in recent decades, a number of indicators and studies show more and more evidence of climate warming across the globe. A disturbing phenomenon that challenges human habits and activities which are responsible for greenhouse effect gas emissions.

The green house effect

The greenhouse effect is the process by which absorption and emission of infrared radiation by gases in the atmosphere warm a planet’s lower atmosphere and surface. It was proposed by Joseph Fourier in 1824 and was first investigated quantitatively by Svante Arrhenius in 1896.

Naturally occurring greenhouse gases have a mean warming effect of about 33 °C (59 °F). But Human activity since the Industrial Revolution has increased the amount of greenhouse gases in the atmosphere, leading to increased radiative forcing from CO2, methane, tropospheric ozone, CFCs (chlorofluorocarbon) and nitrous oxide. The concentrations of CO2 and methane have increased by 36% and 148% respectively since 1750. These levels are much higher than at any time during the last 650,000 years, the period for which reliable data has been extracted from ice cores. Over the last three decades of the 20th century, GDP (Gross Domestic Product) per capita and population growth were the main drivers of increases in greenhouse gas emissions. CO2 emissions are continuing to rise due to the burning of fossil fuels and land-use change.

Consequences of global warming

There are two major effects of global warming: the increase of temperature on the earth by about 3° to 5° C (5.4° to 9° Fahrenheit) by the year 2100 and Rise of sea levels by at least 25 meters (82 feet) by the year 2100. Other consequences are listed below:

 • Sea levels are rising due to thermal expansion of the ocean, in addition to melting of land ice.
 • Amounts and patterns of precipitation are changing.
 • The total annual power of hurricanes has already increased markedly since 1975 because their average intensity and average duration have increased.
 • Changes in temperature and precipitation patterns increase the frequency, duration, and intensity of other extreme weather events, such as floods, droughts, heat waves, and tornadoes.
 • Higher or lower agricultural yields, further glacial retreat, reduced summer stream flows, species extinctions.
 • Diseases like malaria are returning into areas where they have been extinguished earlier.

Sources:  : Wikipedia     Time for change   Global_Warming_101


Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων