Μέσο Μαθητικής Έπικοινωνίας | _____ Μ. Μ. Ε. – Τ ρ ι κ ε ρ ί ο υ

Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Εκπαιδευτικό Λογισμικό Γυμνασίου Λυκείου από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

http://ts.sch.gr/software/
OnLine εκπαιδευτικό λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (για να μην το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας.)

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την τοπική εγκατάσταση των συγκεκριμένων λογισμικών, αυτά είναι διαθέσιμα:

 

Χωρίς σχόλια ακόμα.

Αφήστε μια απάντηση

Σχεδιάστηκε από devolux.nh2.me