Μέσο Μαθητικής Έπικοινωνίας | _____ Μ. Μ. Ε. – Τ ρ ι κ ε ρ ί ο υ

Κατηγορία | Επαγγελματικός Προσανατολισμός

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες Μαθηματική ικανότητα και γνώσεις επιστήμης και τεχνολογίας Ψηφιακή ικανότητα Μαθαίνω πως να μαθαίνω (μεταγνωστικές ικανότητες) Κοινωνικές ικανότητες, ικανότητες του ενεργού πολίτη Αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας Πολιτιστική γνώση και έκφραση  

Σχεδιάστηκε από devolux.nh2.me