Μέσο Μαθητικής Έπικοινωνίας | _____ Μ. Μ. Ε. – Τ ρ ι κ ε ρ ί ο υ

Μαθητικοί λογαριασμοί

Tο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει προσωπικούς λογαριασμούς στους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι βασικοί στόχοι της παροχής των λογαριασμών αυτών είναι:
  1. Η εξοικείωση των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
  2. Η επικοινωνία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  3. Η υποστήριξη της διαδικασίας μάθησης μέσα από δικτυακό περιβάλλον και τις ΤΠΕ.
  4. Η συνεργασία ομάδων ή σχολείων γεωγραφικά διασκορπισμένων, στα πλαίσια ελληνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
  5. Η ανταλλαγή πληροφοριών & απόψεων (π.χ. ερωτήσεις-απαντήσεις από ειδικούς, ασκήσεις – λύσεις, κλπ).

 

 

Χωρίς σχόλια ακόμα.

Αφήστε μια απάντηση

Σχεδιάστηκε από devolux.nh2.me