Μέσο Μαθητικής Έπικοινωνίας | _____ Μ. Μ. Ε. – Τ ρ ι κ ε ρ ί ο υ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες Μαθηματική ικανότητα και γνώσεις επιστήμης και τεχνολογίας Ψηφιακή ικανότητα Μαθαίνω πως να μαθαίνω (μεταγνωστικές ικανότητες) Κοινωνικές ικανότητες, ικανότητες του ενεργού πολίτη Αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας Πολιτιστική γνώση και έκφραση  

Παρουσίαση του τρόπου εγγραφής και δήλωσης στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

·

Σχεδιάστηκε από devolux.nh2.me