Μια σκέψη σχετικά μέ το “Hello world!

Τα σχόλια έχουν κλείσει.