Καθορισμός διδακτέας – εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το Φ.Ε.Κ στην εφημερίδα της κυβερνήσεως σύμφωνα με το οποίο καθορίζεται η διδακτέα και εξεταστέα ύλη σε όλα τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα όπως αυτή δημοσιεύθηκε  στην καθημερινή ηλεκτρονική εφημερίδα για την παιδεία esos.gr .

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/didaktea_-_exetastea_yli_.pdf

 

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Ετικέτες: | Σχολιάστε

Ελεύθερο λογισμικό

Για να κατανοήσετε καλύτερα την έννοια του Ελεύθερου Λογισμικού παρακολουθείστε την παρακάτω παρουσίαση.

Πριν κατεβάσετε και  εγκαταστήσετε το LibreOffice δείτε αυτό το βίντεο.

Δημοσιεύθηκε στη Γ Γυμνασίου | Σχολιάστε

Εισαγωγή στον προγραμματισμό Γ Γυμνασίου

Τι είναι το Scratch; Πως μπορώ να το εγκαταστήσω; Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα βίντεο που δίνει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα.

Βασικές έννοιες που πρέπει να μελετήσουμε πριν ξεκινήσουμε να δημιουργούμε τα δικά μας προγράμματα.

Δημοσιεύθηκε στη Γ Γυμνασίου | Σχολιάστε

Ο Προσωπικός Υπολογιστής εσωτερικά

Το εσωτερικό του Η/Υ

Εικόνα 1

Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Κάθε εξάρτημα έχει ειδικό ρόλο στη λειτουργία του υπολογιστή. Όλα όμως έχουν σχεδιαστεί, για να συνεργάζονται, έτσι ώστε ο υπολογιστής να λειτουργεί ως ενιαίο σύνολο (υπολογιστικό σύστημα). Η γνώση, σε ένα πρώτο επίπεδο, της λειτουργίας των μερών του υπολογιστή είναι σημαντική, γιατί έτσι μπορούμε να τον χειριστούμε καλύτερα, αλλά και να κάνουμε πιο ασφαλή και αποδοτική την εργασία μας (Εικόνα 1).

Μπορείτε να εργαστείτε σε ομάδες χρησιμοποιώντας το Φύλλο Εργασίας1 που δημιούργησε η κ. Αφροδίτη Κόντου για το 4ο  Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου.

 

Δημοσιεύθηκε στη Β Γυμνασίου | Σχολιάστε

Ψηφιακός Αναλφαβητισμός

Τι είναι ο Ψηφιακός Αναλφαβητισμός;

Ορισμός

Με τον όρο ψηφιακό ή τεχνολογικό αναλφαβητισμό εννοείται η έλλειψη γνώσης και ικανότητας χρήσης γύρω από τις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορικής (Η/Υ, Διαδίκτυο) και των Τηλεπικοινωνιών (Κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικό επιχειρείν, κλπ). Με άλλα λόγια κάποιος θεωρείται Ψηφιακά Αναλφάβητος όταν δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις που θα του επιτρέψουν να αντιμετωπίσει όλες εκείνες τις προκλήσεις που θα του παρουσιαστούν τόσο στην εργασία του, όσο και γενικότερα στην καθημερινή του ζωή, ύστερα από την ένταξη των νέων τεχνολογιών και της ραγδαίας εξέλιξης τους, στον επαγγελματικό και κοινωνικό του βίο.

Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Α Γυμνασίου | Ετικέτες: | Σχολιάστε

Το βιβλίο της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο

Το βιβλίο της πληροφορικής διανέμεται στους μαθητές στην Α Γυμνασίου και αποτελεί το εγχειρίδιό τους για όλες τις τάξεις (Α, Β, Γ). Υπάρχει διαθέσιμο σε μορφή PDF ή Διαδραστική στην διεύθυνση http://ebooks.edu.gr/new/.

Δημοσιεύθηκε στη Α Γυμνασίου | Ετικέτες: | Σχολιάστε