Σύγχρονος κόσμος Β΄τάξη

-ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ποδοσφαιρική ομάδα Σόκρατες

ο Αριστοτέλης για την πόλη ο Θουκυδίδης για την πόλη ο Περικλής 2 ο Περικλής

-ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

πόλη κράτος και πολίτης

-ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ:   http://aesop.iep.edu.gr/node/19173/4773/#question19175

άρθρο 50 της συνθήκης της Λισαβόνας

-ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

ο πληθυσμός και η ανάλυσή του: https://drive.google.com/file/d/1pKHL2YNrKXviXKRPTwIH8ooQIsU_LK4N/view

Χίτλερ και ευγονική

-ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: αγρότης

ταυτότητα του φύλου: https://criticeduc.blogspot.com/2019/05/blog-post.html?fbclid=IwAR3bP5dk8SQL89n4XR4x_GvwqNMQWPtSmEi0Rp0r2_AjXBkzmOpUuel-OY4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ

-ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ:

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B103/94/767,2772/

http://www.pee.gr/wp-content/uploads/praktika_synedrion_files/pr_syn/s_nay/c/1/gibalos.htm

https://criticeduc.blogspot.com/2019/10/blog-post_18.html?fbclid=IwAR3bP5dk8SQL89n4XR4x_GvwqNMQWPtSmEi0Rp0r2_AjXBkzmOpUuel-OY4

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: